Folia Forestalia Polonica

Lista recenzentów 2016

 

    1.
 
Krzysztof Adamowicz, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
    2.
 
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    3.
 
Dariusz Anderwald, mgr
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów
    4.
 
Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
    5.
 
Jacek Banach, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
    6.
 
Piotr Banaszczak, mgr inż.
Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rogów
    7.
 
Władysław Jerzy Barzdajn, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
    8.
 
Krzysztof Marek Będkowski, dr hab.
Uniwersytet Łódzki, Łódź
    9.
 
Marek Błaś, dr
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  10.  
 
Leszek Bolibok, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  11.
 
Krystyna Boratyńska, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
  12.
 
Jerzy Borowski, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  13.
 
Alicja Bortkiewicz, prof. dr hab. n. med.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź
  14.
 
Stanisław Brożek, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  15.
 
Włodzimierz Buraczyk, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  16.
 
Longina Ewa Chojnacka-Ożga, dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  17.
 
Igor Chybicki, dr hab.
Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
  18.
 
Iwona Ciereszko, dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  19.
 
Janusz Czerepko, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  20.
 
Władysław Danielewicz, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  21.
 
Monika Dering, dr
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
  22.
 
Grzegorz Benedykt Durło, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  23.
 
Żaneta Fiedler, dr
Instytut Ochrony Roślin, Poznań
  24.
 
Anna Gazda, dr inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  25.
 
Beata Hejmanowska, dr hab.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  26.
 
Jan Adam Holeksa, prof. dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  27.
 
Marek Jabłoński, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  28.
 
Anna Jakubska-Busse, dr hab.
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  29.
 
Emilia Janeczko, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  30.
 
Magdalena Janek, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  31.
 
Urszula Jankiewicz, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  32.
 
Bogdan Jaroszewicz, dr hab.,
Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Białowieża
  33.
 
Szymon Jastrzębowski, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  34.
 
Marek Kloss, dr hab.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
  35.
 
Janusz Kocel, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  36.
 
Teresa Korniłłowicz-Kowalska, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  37.
 
Robert Korzeniewicz, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  38.
 
Hanna Kwaśna, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  39.
 
Anna Justyna Kwiatkowska-Falińska, prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  40.
 
Mariusz Lewandowski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  41.
 
Monika Litkowiec, dr
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik /td>
  42.
 
Weronika Łukowska, mgr
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
  43.
 
Stanisław Małek, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  44.
 
Małgorzata Mańka, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  45.
 
Katarzyna Marciszewska, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  46.
 
Jan Matras, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  47.
 
Piotr Mederski, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  48.
 
Stanisław Miścicki, prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  49.
 
Marzena Niemczyk, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  50.
 
Wiesława Nowacka, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  51.
 
Justyna Nowakowska, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  52.
 
Grażyna Olszowska, dr
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  53.
 
Olga Orman, dr Kyoto
University, Kyoto, Japonia
  54.
 
Michał Orzechowski, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  55.
 
Wojciech Ożga, dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  56.
 
Jarosław Paluch, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  57.
 
Anna Pawlikowska-Piechotka, dr hab.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
  58.
 
Edward Pierzgalski, prof. dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  59.
 
Paweł Pukacki, prof. dr hab.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
  60.
 
Dorota Rancew-Sikora, dr hab.
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  61.
 
Tomasz Rozbicki, dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  62.
 
Piotr Sewerniak, dr inż.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  63.
 
Maciej Skorupski, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  64.
 
Iwona Skrzecz, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  65.
 
Kinga Skrzyszewska, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  66.
 
Jerzy Skrzyszewski, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  67.
 
Małgorzata Sławska, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  68.
 
Adrian Smolis, dr
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  69.
 
Jerzy Roman Starzyk, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  70.
 
Krzysztof Stereńczak, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  71.
 
Paweł Strzeliński, dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  72.
 
Andrzej Szczepkowski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  73.
 
Ryszard Szczygieł, dr hab.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  74.
 
Henryk Szeligowski, dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  75.
 
Jerzy Stanisław Szwagrzyk, prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  76.
 
Tomasz Szymura, dr
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  77.
 
Piotr Tryjanowski, prof. dr hab.
Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań
  78.
 
Witold Wachowiak, dr hab.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
  79.
 
Wojciech Wesoły, prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  80.
 
Tomasz Wojda, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  81.
 
Agnieszka Maria Wolańska-Kamińska, dr
Uniwersytet Łódzki, Łódź
  82.
 
Agnieszka Wolna-Maruwka, dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  83.
 
Ada Wróblewska, dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  84.
 
Tadeusz Zachara, dr inż.
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  85.
 
Bogdan Zagajewski, dr hab.
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  86.
 
Michał Zasada, prof. dr hab.
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  87.
 
Dorota Zawadzka, dr inż.
Instytut Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  88.
 
Stanisław Zięba, dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  89.
 
Karol Zub, dr hab.
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  90.
 
Michał Żmichorski, dr
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
  91.
 
Roma Żytkowiak, dr inż.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik