Folia Forestalia Polonica

Instytucje finansujące

Instytucje finansujące:

1. Instytut Badawczy Leśnictwa (dotacja statutowa).
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • lata 2019–2020 – dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" ze środków MNiSW – umowa 68/WCN/2019/1 z dnia 10.06.2019 r.
  • lata 2016–2017 – dofinansowanie zadania „Opracowanie anglojęzycznej wersji czasopisma (8 zeszytów) on line" w ramach umowy nr 849/P-DUN/2016 z dnia 5.09.2016 r. ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • lata 2013–2014 – dofinansowanie projektu "Publikowanie elektronicznej wersji Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim w Internecie" w ramach programu "Index Plus" - umowa nr 74/IxP/dem/2012 z dnia 30.10.2012 r.