Folia Forestalia Polonica

Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny:

 

Redaktorzy Działowi:

 • Leszek Bolibok, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska – ekologia
 • Dorota Hilszczańska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – fitopatologia
 • Tomasz Jaworski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – ochrona lasu
 • Krzysztof Jodłowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – użytkowanie lasu
 • Adam Kaliszewski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – ekonomika i urządzanie lasu
 • Monika Litkowiec, Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, Polska – genetyka i fizjologia drzew
 • Jan Łukaszewicz, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – hodowla lasu
 • Oksana Mykhayliv, National University of Forestry and Wood Technology, Lviv, Ukraina – ochrona przeciwpożarowa i prace w językach rosyjskim i ukraińskim
 • Edward Pierzgalski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – hydrologia leśna i gospodarka wodna
 • Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – geomatyka i teledetekcja

 

Redaktor statystyczny:

 • Robert W. Tomusiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

 

Redaktorzy językowi:

 • Danuta Lotz, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska,
  D.Lotz@ibles.waw.pl
 • Przemysław Szmit, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska,
  P.Szmit@ibles.waw.pl
 • David Israel, University of Helsinki, Finlandia

 

Sekretarz redakcji (koordynator):