Folia Forestalia Polonica

Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny:

 

Redaktorzy Działowi:

 • Leszek Bolibok, dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska – ekologia
 • Dorota Hilszczańska, prof. dr hab., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – fitopatologia
 • Tomasz Jaworski, dr hab. inż., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – ochrona lasu
 • Krzysztof Jodłowski, dr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – użytkowanie lasu
 • Monika Litkowiec, dr, Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków, Polska – genetyka i fizjologia drzew
 • Jan Łukaszewicz, dr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – hodowla lasu
 • Oksana Mykhayliv, dr inż., National University of Forestry and Wood Technology, Lviv, Ukraina – ochrona przeciwpożarowa i prace w językach rosyjskim i ukraińskim
 • Edward Pierzgalski, prof. dr hab., emerytowany pracownik IBL, Polska – hydrologia leśna i gospodarka wodna
 • Krzysztof Stereńczak, dr hab., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – geomatyka i teledetekcja
 • Emilia Wysocka-Fijorek, dr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska – ekonomika i urządzanie lasu

 

Redaktor statystyczny:

 • Jarosław Socha, prof. dr hab., Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków, Polska

 

Redaktorzy językowi:

 • Danuta Lotz, dr, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska,
  D.Lotz@ibles.waw.pl
 • Przemysław Szmit, mgr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska,
  P.Szmit@ibles.waw.pl
 • David Israel, mgr, University of Helsinki, Finlandia

 

Sekretarz redakcji (koordynator):