Folia Forestalia Polonica

Kontakt

Artykuły prosimy przysyłać na adres:  lpb@ibles.waw.pl lub D.Lotz@ibles.waw.pl

Redakcja
Leśne Prace Badawcze
Komitet Redakcyjny
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
E-mail: lpb@ibles.waw.pl, tel. +48 22 7150616

Osoba do kontaktu:
dr Danuta Lotz – e-mail: D.Lotz@ibles.waw.pl,  tel. +48 22 7150616

Wydawca
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3<
05-090 Raszyn
E-mail ibl@ibles.waw.pl , tel. +48 22 7150602, fax +48 22 7200397

Osoba do kontaktu:
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański