Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 2

Leśne Prace Badawcze 2019, Vol. 80 (2)
Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (2)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Długosiewicz J., Zając S., Wysocka-Fijorek E.
Ocena naturalnego i sztucznego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w Nadleśnictwie Nowa Dęba
Evaluation of the natural and artificial regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. stands in the Forest District Nowa Dęba

Kwiatkowski D., Słowiński K., Knapek J.
Wpływ substancji organicznych pochodzenia roślinnego na kiełkowanie nasion i rozwój siewek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.
The influence of organic plant material on seed germination and development of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings

Rogowski M.
Przepustowość szlaków turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach w Parku Narodowym Gór Stołowych
Assessing the tourism carrying capacity of hiking trails in the Szczeliniec Wielki and Błędne Skały in Stołowe Mts. National Park

Zawadzki G., Zawadzki J., Zawadzka D., Sołtys A.
Wykorzystanie budek lęgowych na siedliskach borowych w Puszczy Augustowskiej
Using nest-boxes in pine stands of the Augustów Forest

Jaźwiński J., Banach J., Skrzyszewska K., Strejczek-Jaźwińska P.
Stabilność adaptacji potomstwa buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. po pięciu latach wzrostu
Adaptation stability of European beech Fagus sylvatica L. after five years of growth

Doniesienia naukowe / Short communications

Lewoń R., Pirożnikow E.
Przyczynek do poznania potencjału mediów społecznościowych w edukacji leśnej
Getting to know the potential of social media in forest education

Gutowski J.M., Królik R., Ługowoj J., Sućko K., Sweeney J.
Nowe dane o występowaniu bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) na terenie Puszczy Białowieskiej
New data on the occurrence of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Białowieża Primeval Forest