Leśne Prace Badawcze 2020, Vol 81, 4

Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (4)
Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (4)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Malewski T., Topor R., Nowakowska J.A., Oszako T.
Zamieranie olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża
Decline of Black Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. along the Narewka River in the Białowieża Forest District

Śliwińska A., Mandziuk A., Studnicki M.
Rekreacja na terenach chronionych – preferencje i satysfakcja turystów odwiedzających Poleski Park Narodowy
Recreation in nature reserves – preferences and satisfaction of tourists visiting the Polesie National Park

Sikora K., Oszako T., Kubiak K., Nowakowska J.A., Malewski T.
Multipleksowa detekcja gatunków Phytophthora przy użyciu platformy Fluidigm
Multiplex detection of Phytophthora spp. using the Fluidigm platform

Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J.
Jakość sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego wyhodowanych z siewu na glebie leśnej o różnym stopniu zagęszczenia
Quality of Scots pine, European beech and pedunculate oak grown from sowing on soil with different compaction levels

Artykuły przeglądowe / Review articles

Krok G., Kraszewski B., Stereńczak K.
Zastosowanie naziemnego skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu – przegląd wybranych zagadnień
Application of terrestrial laser scanning in forest inventory – an overview of selected issues