Folia Forestalia Polonica

Prenumerata

Prenumeratę "Leśnych Prac Badawczych" przyjmuje:

Instytut Badawczy Leśnictwa,
Informacja Naukowa i Promocja
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Osoba odpowiedzialna: p. mgr Katarzyna Tkaczyk
e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl, tel. +48 22 7150 610

Cena prenumeraty krajowej wynosi 110 zł, cena pojedynczego zeszytu – 30 zł.