Folia Forestalia Polonica

Rada Programowa

 • Tadusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
 • Andrzej Bytnerowicz, USDA Forest Service, Riverside, USA
 •  Timo Karjalainen, Finnish Forest Research Institute, Joensuu, Finlandia
 • Hryhoryj Krynytskyy, National University of Forestry and Wood Technology, Lviv, Ukraina
 • Petro I. Lakyda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina
 • Thomaas Matthiew Robson, University of Helsinki, Finlandia
 • Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska
 • Jerzy R. Starzyk, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków, Polska
 • Jozef Tutka, Forest Research Institute, Zvolen, Słowacja
 • Thomas T. Veblen, University of Colorado, Boulder, USA
 • Petr Zahradnik, Výzkumný Ústav Lesniho Hospodářstvi a Myslivosti, Jiloviště-Strnady, Czechy