Folia Forestalia Polonica

Rada Programowa

  • Tadusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
  • Andrzej Bytnerowicz, USDA Forest Service, Riverside, USA
  • Hryhoryj Krynytskyy, National University of Forestry and Wood Technology, Lviv, Ukraina
  • Petro I. Lakyda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina
  • Thomaas Matthiew Robson, University of Helsinki, Finlandia
  • Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska
  • Jerzy R. Starzyk, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków, Polska
  • Jozef Tutka, Forest Research Institute, Zvolen, Słowacja
  • Thomas T. Veblen, University of Colorado, Boulder, USA
  • Petr Zahradnik, Výzkumný Ústav Lesniho Hospodářstvi a Myslivosti, Jiloviště-Strnady, Czechy