Folia Forestalia Polonica

W latach 1933 - 2002 czasopismo ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa" (kilkakrotnie modyfikowanym), do roku 1999 nieregularnie, a od roku 2000 - jako kwartalnik. Oryginalne i przeglądowe prace naukowe były ponumerowane i według tej kolejności jest zrobiony spis roczników. Spis prac do roku 1999 pochodzi z ostatniego zeszytu "Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A", 1999, 888-891: 59-120.

 

Uwaga:

Artykuły archiwalne niedostępne na stronie internetowej można zamawiać w bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Spis treści roczników będzie sukcesywnie uzupełniany.