Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 1

Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (1)
Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (1)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

 Bolibok L., Kubiak M., Michalski S.
Ocena długodystansowego rozsiewu rokitnika zwyczajnego ( Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Assessment of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) long distance dispersal on the internal waste heap of the Bełchatów lignite mine

Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Kormanek M., Małek S., Banach J.
Supplementary irrigation at container nursery

Zaïka V., Bondarenko T.
Poziom chlorofilu a i b w liściach krzewów podszytowych w grabowo-dębowych lasach lasostepu Ukrainy Zachodniej
The content of chlorophyll a and chlorophyll b in leaves of undergrowth species in hornbeam-oak forest stands of the forest-steppe zone in Western Ukraine

 Paluch R., Gil W.
Ocena korytarzowej metody uprawy dębu ( Quercus sp.) na przykładzie obiektów badawczych w nadleśnictwach Mircze i Kościan
Evaluation of the corridor method for oak (Quercus sp.) cultivation using research objects in the Mircze and Kościan Forest Districts as an example

Chojnacka-Ożga L., Ożga W.
Anomalie temperatury powietrza w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie w latach 1924–2015
Air temperature anomalies in experimental forests in Rogów in 1924–2015

 Wroński K.T.
Zmienność przestrzenna emisji CO2 z gleb leśnych i łąkowych w zachodniej części Wzniesień Łódzkich
Spatial variability of CO2 fluxes from meadow and forest soils in western part of Wzniesienia Łódzkie (Łódź Hills)

Mazur A., Kacprzak M., Kubiak K., Kotlarz J., Skocki K.
Oszacowanie wpływu rozpraszania światła przez atmosferę na pomiar reflektancji wykonywany podczas lotów fotogrametrycznych na niskim pułapie nad terenami leśnymi
The influence of atmospheric light scattering on reflectance measurements during photogrammetric survey flights at low altitudes over forest areas

Witkowska J., Jodłowski K.
Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna średniowymiarowego sosnowego i świerkowego grupy S2
Determining conversion factors for medium-sized pine and spruce wood

Kaliszewski A.
Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie
Część 1. Procesy kształtujące politykę leśną w Europie

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe
Part 1. Forest policy processes in Europe

Artykuły przeglądowe / Review articles

Banul R., Kosewska A., Borkowski J.
Występowanie zwierząt w pofragmentowanym środowisku leśnym – wpływ czynników w skali wyspy i krajobrazu
Animal occurrence in fragmented forest habitats – important factors at the patch and landscape scale