Leśne Prace Badawcze

Opis wydawnictwa           Zgłoś artykuł

Leśne Prace Badawcze są kontynuacją Prac Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, wydawanych od 1933 r.

 

Cel i zakres tematyczny: Kwartalnik Leśne Prace Badawcze koncentruje się na publikowaniu  wyników badań empirycznych lub modelowych, które przyczyniają się do zrozumienia funkcjonowania ekosystemów leśnych i mają zastosowanie w praktycznym leśnictwie. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię i genetykę, a także inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, dyskusyjne i doniesienia.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1732-9442) oraz elektronicznej (ISSN 2082-8926) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej.

Artykuły publikowane są po polsku i po angielsku, przy czym wszystkie artykuły po polsku są tłumaczone na język angielski (dlatego artykuły po angielsku ukazują się z pewnym opóźnieniem w stosunku do wersji polskiej).

Wersja angielska kwartalnika – poczynając od czwartego zeszytu w 2012 r., tj. 73(4) – dostępna jest na stronie :

www.lesne-prace-badawcze.pl


Model publikacji: Teksty wszystkich artykułów są zamieszczane na stronach internetowych w otwartym dostępie Open Access (w formacie pdf) na podstawie licencji Creative Commons BY-NC-ND.

Opłaty za publikację: Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułów z wyłączeniem druku kolorowych rycin, którego koszt wynosi 270,00 zł (+VAT 5%) za arkusz drukarski. Faktura wystawiana jest po zatwierdzeniu numeracji stron w zeszycie. Istnieje też możliwość zachowania koloru w wersji elektronicznej a usunięcia go w wersji drukowanej.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).