prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski

telefon:
85 6812 396 wew. 37
stanowisko:
Profesor zwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Naturalnych
adres:

17-230 Białowieża
Park Dyrekcyjny 6
Pokój nr 40

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1979 - magister inżynier leśnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

1985 - doktor nauk leśnych, Akademia Rolnicza w Krakowie.

1996 - doktor habilitowany nauk leśnych, IBL.

2005 - profesor nauk leśnych, IBL.

Zainteresowania naukowe

  • Entomologia.
  • Ochrona przyrody.
  • Rola martwego drewna w funkcjonowaniu ekosystemów leśnyc

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Pilotto F., Kühn I., Adrian R., Alber R., Alignier A., Andrews C., Bäck J., Barbaro L., Beaumont D., Beenaerts N., Benham S., Boukal D. S., Bretagnolle V., Camatti E., Canullo R., Cardoso P. G., Ens B. J., Everaert G., Evtimova V., Feuchtmayr H., García-González R., Gómez García D., Grandin U., Gutowski J. M., Hadar L., Halada L., Halassy M., Hummel H., Huttunen K.-L., Jaroszewicz B., Jensen T. C., Kalivoda H., Kappel Schmidt I., Kröncke I., Leinonen R., Martinho F., Meesenburg H., Meyer J., Minerbi S., Monteith D., Nikolov B. P., Oro D., Ozoliņš D., Padedda B. M., Pallett D., Pansera M., Ângelo Pardal M., Petriccione B., Pipan T., Pöyry J., Schäfer S. M., Schaub M., Schneider S. C., Skuja A., Soetaert K., Spriņģe G., Stanchev R., Stockan J. A., Stoll S., Sundqvist L., Thimonier A., Van Hoey G., Van Ryckegem G., Visser M. E., Vorhauser S., Haase P. 2020. Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Communications, 11, 3486: 1-11. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y

Silk P., Sweeney J., Wu J., Price J., Gutowski J. M., Kettela E.: Evidence for a male produced pheromone in Tetropium fuscum (F.) and Tetropium cinnamopterum (Kirby) (Coleoptera: Cerambycidae). Naturwissenschaften, 2007, 94: 697-701.

Gutowski J. M., Błoszyk J.: Różnorodność biologiczna leśnych zwierząt bezkręgowych. W: Zasoby przyrodnicze polskich lasów – red. A. Grzywacz. Polskie Towarzystwo Leśne, Cedzyna k. Kielc, 2008, 59-93 pp.

Gutowski J. M., Miłkowski M.: Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej. Parki Nar. Rez. Przyr., 2008, 27, 2: 49-85.

Sweeney J., de Groot P., Humble L., MacDonald L., Price J., Mokrzycki T., Gutowski J. M.: Detection of wood-boring species in semiochemical-baited traps. In: Alien invasive species and international trade – Evans H. F., Oszako T. (eds.), IUFRO unit 7.03.12 monograph, Forest Research Institute, 2007, Warsaw, 139-144.

Wiśniowski B., Gutowski J. M.: Calosota aestivalis Curtis – nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z Anthaxia manca (L.) (Coleoptera: Buprestidae). Wiad. Entomologiczne, 2007, 26, 1: 62-63.

Sveeney J., Gutowski J. M., Price J., De Groot P.: Effect of semiochemical release rate, killing agent, and trap design on detection of Tetropium fuscum (F.) and other longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). Environ. Entomol., 2006, 35, 3: 645-654.

Gutowski J. M.: Chrząszcze kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek" nad Odrą oraz jego okolic. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 2006, 25, 1: 31-64.

Gutowski J. M., Krzysztofiak L.: Directions and intensity of migration of the spruce bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and managed forests in north-eastern Poland. Ecological Questions, 2005, 6: 81-92.

Gutowski J. M.: Bogatkowate (Buprestidae). W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. (eds W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska). MiIZ PAN, 2005, Warszawa, 2004, 114-118, 132-133.

Gutowski J. M.: Kózkowate (Cerambycidae). W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. (eds W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska). MiIZ PAN, 2005, Warszawa, 2004, 49-53, 73-76.

Gutowski J. M.: Bezkręgowce jako obiekt monitoringu biologicznego w Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze, 2004, 1: 23-54.

Nilsson S. G., Niklasson M., Hedin J., Aronsson G., Gutowski J. M., Linder P., Ljungberg H., Mikusiński G., Ranius T.

: Densities of large living and dead trees in old-growth temperate and boreal forests. Forest Ecology and Management, 2002, 161: 189-204.

 

Gutowski J. M.: Problem ochrony ekosystemów leśnych a gradacje kornika drukarza – wprowadzenie. Prace IBL, A, 2002, 1(926): 5-15.

Gutowski J. M., Ługowoj J.: Buprestidae (Coleoptera) of the Białowieża Primeval Forest. Polskie Pismo Ent., 2000, 69, 3: 279-318.

Gutowski J. M., Buchholz L.: Owady leśne – zagrożenia i propozycje ochrony. Wiad. Entomol., 2000, 18, Supl. 2: 43-72.

Sláma M., Gutowski J. M.: Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) – gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiad. Entomol., 1997, 16, 2: 83-97.

Gutowski J. M., Królik R.: A review of the morphology, distribution and biology of Palaearctic species of the genus Phaenops Dej. (Coleoptera: Buprestidae). Crystal, ser. Zoologica, 1996, 3: 1-88.

Gutowski J. M.: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, ser. A, 1995, 811: 1‑189.

Gutowski J. M.: Changes in communities of longhorn and buprestid beetles (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) accompanying the secondary succession of the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragm. Faunist., 1995, 38: 389‑409.

Gutowski J. M.: Agrilus bialowiezaensis sp. n. from Poland (Coleoptera: Buprestidae). Genus, 1993, 4(4): 295‑302.

Gutowski J. M., Królik R., Partyka M.: Studia nad biologią, występowaniem i znaczeniem gospodarczym w Polsce bogatków z rodzaju Phaenops Dejean (Coleoptera: Buprestidae). Prace IBL, 1992, 736: 3‑79.

Gutowski J. M.: Chlorophorus gracilipes (Faldermann, 1835) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae). Wiad. Entomol., 1992, 11, 2: 81‑88.

Gutowski J. M.: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Roztocza. Fragm. Faunist., 1992, 35: 351‑383.

Gutowski J. M.: Pollination of the orchid Dactylorhiza fuchsii by longhorn beetles in primeval forests of northeastern Poland. Biol. Conserv., 1990, 51, 4: 287‑297.

Gutowski J. M.: Studies on morphology, biology, ecology and distribution of Leioderus kollari Redtb. (Coleoptera, Cerambycidae). Polskie Pismo Entomol., 1988, 58, 2: 309‑357.

Gutowski J. M.: Species composition and structure of the communities of longhorn beetles (Col., Cerambycidae) in virgin and managed stands of Tilio‑Carpinetum stachyetosum association in the Białowieża Forest (NE Poland). Zeitschr. Angew. Entomol., 1986, 102, 4: 380‑391.

Gutowski J. M., Ługowoj J.: Immature stages of Dicerca (Dicerca) alni (Fischer) (Coleoptera, Buprestidae). Pol. Pismo Entomol., 1984, 54, 1: 131‑143.

Gutowski J. M.: The pupa of Callidium coriaceum (Payk.) (Coleoptera, Cerambycidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 1983, 53, 3: 301‑305.

Artykuły popularnonaukowe

Silk P., Sweeney J., Wu J., Price J., Gutowski J. M., Kettela E.: Evidence for a male produced pheromone in Tetropium fuscum (F.) and Tetropium cinnamopterum (Kirby) (Coleoptera: Cerambycidae). Naturwissenschaften, 2007, 94: 697-701.

Gutowski J. M., Błoszyk J.: Różnorodność biologiczna leśnych zwierząt bezkręgowych. W: Zasoby przyrodnicze polskich lasów – red. A. Grzywacz. Polskie Towarzystwo Leśne, Cedzyna k. Kielc, 2008, 59-93 pp.

Gutowski J. M., Miłkowski M.: Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej. Parki Nar. Rez. Przyr., 2008, 27, 2: 49-85.

Sweeney J., de Groot P., Humble L., MacDonald L., Price J., Mokrzycki T., Gutowski J. M.: Detection of wood-boring species in semiochemical-baited traps. In: Alien invasive species and international trade – Evans H. F., Oszako T. (eds.), IUFRO unit 7.03.12 monograph, Forest Research Institute, 2007, Warsaw, 139-144.

Wiśniowski B., Gutowski J. M.: Calosota aestivalis Curtis – nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z Anthaxia manca (L.) (Coleoptera: Buprestidae). Wiad. Entomologiczne, 2007, 26, 1: 62-63.

Sveeney J., Gutowski J. M., Price J., De Groot P.: Effect of semiochemical release rate, killing agent, and trap design on detection of Tetropium fuscum (F.) and other longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). Environ. Entomol., 2006, 35, 3: 645-654.

Gutowski J. M.: Chrząszcze kózkowate i bogatkowate (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek" nad Odrą oraz jego okolic. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 2006, 25, 1: 31-64.

Gutowski J. M., Krzysztofiak L.: Directions and intensity of migration of the spruce bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and managed forests in north-eastern Poland. Ecological Questions, 2005, 6: 81-92.

Gutowski J. M.: Bogatkowate (Buprestidae). W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. (eds W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska). MiIZ PAN, 2005, Warszawa, 2004, 114-118, 132-133.

Książki i monografie

Bobiec A. (red.), Gutowski J. M., Zub. K., Pawlaczyk P., Laudenslayer W. F.: The afterlife of a tree. WWF Poland, 2005, Warszawa – Hajnówka, 251 pp.

Gutowski J. M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K.: Drugie życie drzewa. WWF Polska, 2004, Warszawa – Hajnówka, 245 pp.

Gutowski J. M., Jaroszewicz B. (red.): Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, 2001, Warszawa, 403 pp.

Gutowski J. M., Jędrzejewski W., Faliński J. B., Okołów C., Popiel J., Jędrzejewska B., Brzeziecki B., Korczyk A.: Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej (propozycja), 2000, Białowieża, 63 pp.

Hobby

Piłka siatkowa, fotografia przyrodnicza.