dr Alicja Sierpińska

telefon:
22 7150 547; 22 7150 544
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „C"
Pokój nr 24, 104

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

1992 - Finnish Forest Research Institute, Helsinki (Finlandia).

1998 - Fachhochschule Eberswalde, Eberswalde (Niemcy).

1999 - University of Illinois, Champaign (USA).

Edukacja i stopnie naukowe

1988 - Magisterium: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

1997 - Stopień doktora nauk leśnych: Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca doktorska pt. „Czynniki wpływające na skuteczność bakterii Bacillus thuringiensis w ograniczaniu liczebności niektórych owadów liściożernych".

Zainteresowania naukowe

  • Integrowana ochrona lasu.
  • Mikroorganizmy chorobotwórcze dla owadów i możliwości ich wykorzystania w ochronie lasu.
  • Rola owadobójczych grzybów w ochronie upraw i szkółek leśnych przed pędrakami chrabąszczy Melolontha spp.
  • Wpływ Beauveria brongniartii na pędraki Melolontha spp. i inne elementy środowiska leśnego.
  • Wpływ czynników środowiskowych na choroby owadów leśnych.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Sierpińska A., Tkaczuk C. i Skrzecz I., 2012. Rola badań nad entomopatogenami w rozwoju biologicznych metod ochrony roślin, w „Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce" pod red. Iwony Skrzecz i Alicji Sierpińskiej, Wydawnictwa IBL, Sękocin Stary: 13-29, ISBN 978-83-62830-11-4.

Sierpińska A. i Grodzki W., 2012. Badania nad wykorzystaniem Bacillus thuringiensis i entomopatogenicznych grzybów w ochronie lasu, w „Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce" pod red. Iwony Skrzecz i Alicji Sierpińskiej, Wydawnictwa IBL, Sękocin Stary: 144-155, ISBN 978-83-62830-11-4.

Głowacka B. i Sierpińska A., 2012. Control of adult cockchafers Melolontha spp. with Mospilan 20SP, Folia Forestalia Polonica, Series A, vol. 54 (2): 109-115.

Sierpińska A., 2009. Field trials on the use of Beauveria brongniartii against Melolontha spp.white grubs in forest plantations in Poland – a case study of Kozienice. IOBC/ wprs Bulletin Vol. 45: 449-452.

Sierpińska A., 2008. Spostrzeżenia na temat ekologii chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) i chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani Fabr.) – na podstawie obserwacji przeprowadzonych w 2007 roku w Nadleśnictwie Piotrków. Progress in Plant Protection – Postępy w Ochronie Roślin 48(3): 956-965.

Stremińska M., Błaszczyk M., Sierpińska A. i Kolk A., 2002. Microflora of soils under pine forest area affected by gradation of leaf-eating insects. Acta Microbiol. Polonica, Vol. 51, No 2: 171-182.

Sierpińska A., 2000. Preliminary results on the occurrence of microsporidia of gypsy moth from different forest habitats of Poland. IOBC/wprs Bulletin", 23(2): 291-295.

Sierpińska A. 1997. Toxicity of Bacillus thuringiensis to some defoliating forest Lepidoptera. [Toksyczność Bacillus thuringiensis wobec niektórych liściożernych leśnych gatunków Lepidoptera.] Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry, 1997, 39: 79-92.

Artykuły popularnonaukowe

Sierpińska A., 2011. Grzyb Beauveria brongniartii w ochronie szkółek i upraw przed pędrakami chrabąszczy Melolontha spp. Notatnik Naukowy IBL, 1(92), 4pp.

Sierota Z., Sierpińska A. i Skrzecz I., 2006. Biotechnologia w ochronie lasu. Wydawnictwo Świat: Seria „Biblioteczka Leśniczego". Zeszyt 240, 16 pp.

Inne

Referaty i postery

Sierpińska A., Hilszczańska D., Szmidla H., Sukovata L., Janik-Sowińska B. i Sierpiński A., 2013. Wpływ Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch na strukturę mykoryz sadzonek Pinus sylvestris L. zagrożonych przez pędraki chrabąszczy Melolontha ssp. Materiały Konferencji Naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych", Kórnik - Poznań, 21-23 października 2013: 233-234.

Sierpińska A. i Bednarek H., 2011. Beauveria brongniartii in the protection of forest plantations and nurseries against white grubs of Melolontha spp. in Poland. IOBC/wprs Bulletine 66: 224.

Sierpińska A. i Kubiak K., 2011. Entomopathogenic fungal infections of hibernating pupae of horse-chestnut moth Cameraria ohridella Deschka et Dimic. IOBC/wprs Bulletine 66: 186.

Sierpińska A., 2010. Beauveria brongniartii products in the protection of forest plantations in Poland against Melolontha spp. white grubs. IUFRO Meeting; 12-16.09.2010, Eberswalde, Niemcy.

Sierpińska A., 2009. New Bacillus thuringiensis isolates from sawflies (Hymenoptera: Symphyta) larvae and their insecticidal activity against Diprionidae. Akcja COST 862, Workshop 4. Grupy Roboczej; Białowieża, 20-23.09.2009. 

Sierpińska A., 2000. The long-term effect of mikrosporidia (Nosema sp., Polish isolate) on the gypsy moth (Lymantria dispar L. Lepidoptera: Lymantriidae) in laboratory experiments. W: Abstracts of XXI International Congress of Entomology, Foz do Iguassu, Brazil 2000, August 20-26th, Book 1/ 547, # 2147.

Sprawozdania naukowe

Sierpińska A., Sierpiński A., 2012. Ocena skuteczności działania środka ochrony roślin Foray 76B SC w ochronie drzewostanów dębowych przed piędzikiem przedzimkiem Operophtera brumata i gatunkami towarzyszącymi. (Zleceniodawca: Valent BioSciences Corp., U.S.A.).

Malinowski H., Głowacka B., Sierpińska A., Tarwacki G., Lipiński S., 2010. Opracowanie integrowanej metody ochrony lasu przed szkodnikami korzeni drzew i krzewów. (Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych). 

Sierpińska A., Sierpiński A., 2010. Ocena skuteczności działania środka ochrony roślin Foray 76B SC w ochronie drzewostanów dębowych przed zwójką zieloneczką Tortrix viridana. (Zleceniodawca: Valent BioSciences Corp., U.S.A.).

Sierpińska A., 2008. Ocena skuteczności biopreparatów z nicieniami owadobójczymi produkcji firmy Koppert z Holandii w zwalczaniu pędraków chrabąszcza kasztanowca i chrabąszcza majowego (Zleceniodawca: Koppert Polska Sp. z o.o.).

Członkostwo w komitetach, towarzystwach i organizacjach naukowych:

Komitet Zarządzający Akcją COST nr 862 (2006-2010): „Bacterial toxins in insect control" [Toksyny bakteryjne w zwalczaniu owadów].

International Organization for Biological Control (IOBC), West Palearctic Section.

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Biological control agents in agriculture and forestry for effective pest and pathogen control (BIOCOMES, FP7: 2013 - 2016) – uczestnik.