dr inż. Cezary Bystrowski

telefon:
22 7150 542
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 117

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

1994 - Staż w Natural History Museum w Londynie (Wielka Brytania) z zakresu taksonomii pasożytniczych muchówek z rodziny Tachinidae.

 

Edukacja i stopnie naukowe

1993 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2000 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

  • Systematyka, biologia i ekologia muchówek z rodziny rączycowatych (Diptera, Tachinidae).
  • Dynamika populacji foliofagów leśnych.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Sielezniew M., Bystrowski C., Deoniziak K., Da Costa J. M. 2015. An unexpected record of Myrmica schencki EMERY, 1895 as a secondary host ant of the hygrophilous form of a small and isolated population of the Alcon Blue butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Lycaenidae) in NE Poland. Polish Journal of Entomology. Vol. 84(1): 49-59.

Głowacka B., Bystrowski C. 2015. Efficacy of Mospilan 20 SP and Trebon 30 EC in the protection of Scots pine Pinus silvestris L. against the common pine sawfly Diprion pini L. Folia Forestalia Polonica. Vol. 57(1): 3-10.

Bystrowski C., Janiszewski W. 2015. Pierwsze stwierdzenie Blondelia pinivorae (RATZEBURG, 1844) (Diptera: Tachinidae) z Polski. Dipteron. T. 31: 2-6.

Grzywacz A., Wyborowska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes RONDANI, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce. Dipteron. T. 31: 21-25.

Pape T., Beuk P., Pont A.C., Shatalkin A. I., Ozerov A. L., Woźnica A.J., Merz B., Bystrowski C., Raper Ch., Bergström Ch., Kehlmaier Ch., Clements D. K., Greathead D., Kameneva E., P., Nartshuk E., Petersen F. T., Weber G., Bächli G., Geller-Grimm F., Van de Weyer G., Tschorsnig H. P., de Jong H., van Zuijlen J.-W., Vaňhara J., Roháček J., Ziegler J., Majer J., Hůrka K., Holston K., Rognes K., Greve-Jensen L., Munari L., de Meyer M., Pollet M., Speight M. C. D., Ebejer M., J., Martinez M., Carles-Tolrá M., Földvári M., Chvála M., Barták M., Evenhuis N. L., Chandler P. J., Cerretti P., Meier R.,  Rozkosny R., Prescher S., Gaimari S. D., Zatwarnicki T. , Zeegers T., Dikow T., Korneyev V. A., Richter V. A., Michelsen V., Tanasijtshuk V., N., Mathis W. N., Hubenov Z., de Jong Y. 2015. Fauna Europaea: Diptera – Brachycera. Biodiversity Data Journal 3: 1-31 [doi: 10.3897/BDJ.3.e4187].

Głowacka B., Skrzecz I., Bystrowski C. 2014. Ograniczanie liczebności osnui gwiaździstej Acantholyda posticalis Mats. w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 158(5): 323-330.

Bystrowski C. 2014. Nowe i rzadko stwierdzane rączycowate (Diptera: Tachinidae) z Polski. Dipteron, t. 30: 8-18.

Szpila K., Bystrowski C. 2014. Rączyce (Diptera: Tachinidae) rezerwatów Zbocza Płutowskie i Płutowo. Dipteron, t. 30: 76-98.

Bystrowski C., Dubiel G. 2013. Pierwsze stwierdzenie Carcelia kowarzi VILLENEUVE, 1912 (Diptera: Tachinidae) w Polsce. Dipteron, 29: 2-5.

Bystrowski C. 2012. Thoughts on how Trichopoda pennipes (F.) reached Israel. Tachinid Times, 25:13-15.

Tarwacki G., Bystrowski C., Celmer-Warda K. 2012. Effect of sun-exposure of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) on the occurrence and number of parasitoids of the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka& Dimic) in central Poland in 2004-2006. Folia Forestalia Polonica Ser. A, vol. 54(1): 56-62.

Głowacka B., Bystrowski C. 2012.  Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb. Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich. Leśne Prace Badawcze, vol. 73(2): 121-126.

Bystrowski C. 2012. Pierwsze stwierdzenie Peleteria varia (Fabricius, 1794) (Diptera: Tachinidae) w Polsce. Dipteron, 28: 2-6.

Bystrowski C. 2011. New record of Loewia crassipes from Turkey, Tachinid Times, 24, 1-3.

Bergström C., Bystrowski C. 2011. The identity of Blondelia pinivorae (Ratzeburg) (Diptera: Tachinidae), a parasitoid of processionary moths (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Stuttgart, 4: 321–334.

Bystrowski C. 2010. A few interesting new host records for European Tachinidae. Tachinid Times, 23: 9-10.

Bystrowski C., Grzywacz A. 2010. Phorbia haberlandti (Schiner, 1865) (Diptera: Anthomyiidae) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel śmietkowatych. Wiadomości Entomologiczne. 29(2):117-121.

Sielezniew M., Pałka K., Michalczuk W., Bystrowski C., Hołowiński M., Marek M. 2010. False Ringlet Coenonympha oedippus in Poland: state of knowledge and conservation prospects. Oedippus, 26: 20-24.

Bystrowski C. 2010. Stwierdzenie Belida latifrons (Jacentkovsky, 1944) Diptera: Tachinidae w Puszczy Knyszyńskiej. Dipteron, 26: 2-6.

Woźnica A., Bystrowski C. 2010. Sprawozdanie z XXIX Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Białowieża. 28-30 maja 2010. Dipteron, 26: 46-48.

Soszyński B., Soszyńska-Maj A. Palaczyk, A., Kowalczyk J. K., Bystrowski C., Durska E., Woźnica A., 2010. Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empididae, i Syrphidae. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. [w:] Jaskuła R, Tończyk G. (ed.) Owady (Insekta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Łódź:166-184. [ISBN 978-83-915293-7-9].

Hilszczański J., Bystrowski C. 2010. Atlas parazytoidów szkodników pierwotnych sosny, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 212 p.p. [ISBN 978-83-61633-21-1].

Klasa A., Bystrowski C. 2009. Remarks on the biology and distribution of Myopites inulaedyssentericae Blot, 1827 (Diptera: Tephritidae) in Poland. Studia dipterologica, nr 15(1/2): 231-237.

Bystrowski C., Owieśny M.: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron, 2009, Tom 25: 2-7. ( /documents/17138/55136/Dipteron_vol_25.pdf)

Bystrowski C., Grzywacz A.: Stwierdzenie występowania pasożytniczej muchówki Angioneura cyrtoneurina (Zetterstedt, 1859) (Calliphoridae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 2009, t. XXVIII, 4: 253-256.

Bystrowski C., Wójcik G. 2009. Próba użycia insektycydów z grupy neonikotynoidów do ochrony żołędzi na plantacji nasiennej dębu szypułkowego (Querqus robur L.) w Nadleśnictwie Leżajsk. Leśne Prace Badawcze, Vol. 70(3): 271-275.

Bystrowski C. 2008. Zmiany liczebności zimujących stadiów rozwojowych foliofagów sosny w drzewostanach traktowanych insektycydami w Nadleśnictwie Wymiarki. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 319-323.

Bystrowski C., Zeegers T. 2008. Some interesting Tachinidae from Israel. Tachinid Time, 21: 16-17.

Szpila K., Bystrowski C., Kowalczyk J. K. 2007. Brullaea ocypteroidea Robineau-Desvoidy, 1863 (Dietera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. Entomol., 26(1): 41-47. 

Hilszczański J., Gibb H., Bystrowski C. 2007. Insect natural enemies of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) in managed and unmanaged stands of mixed lowland forest in Poland. J. Pest Sci., 80: 99-107. 

Wojtan R., Bystrowski C., Tomasiak R., Zasada M. 2006. Ocena stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych po gradacji ochojnika sosnowego (Pireus pini L.) w nadleśnictwach Łuków i Ostrów Mazowiecka. Sylwan, 8: 11-19. 

Belgström C., Bystrowski C. 2006. Campylocheta mariae Bystrowski recorded from Russia, with notes on the Finnish dipterologist Lauri Tiensuu. Tachinid Time, 19: 5-7.

Bystrowski C. 2006. Ramonda latifrons (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. Entomol., Poznań, 25(3): 179-182.

Bystrowski C., Oleksa A. 2005. Megachile genalis Moravitz, 1880 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) w Polsce – nowe stanowisko oraz pierwsze stwierdzenie gniazdowania w spróchniałym drewnie. Wiad. Entomol., Poznań, 24(4): 249-250. 

Hilszczański J., Bystrowski C. 2005. Aegomorphus wojtylai, a new species from Poland, with a key to European species of Aegomorphus Haldeman (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, 16(2): 201-207.

Bystrowski C. 2005. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Kotliny Biebrzy. Dipteron, 21: 3-4. 

Bystrowski C., Klasa A. 2004. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [W:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-częstochowskiej, Tom I – Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, 351-358.

Bystrowski C. 2004. Tachina grossa, Phasia aurigera, "Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce". Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Bystrowski C. 2003. Cleonice nitidiusculata (Zetterstedt, 1859) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel rączycowatych (Diptera, Tachinidae). Acta Entomologica Silesiana, Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, Bytom, 11: 6-11.

Bystowski C. 2003. Nowe dane o występowaniu Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) (Odonata, Libellulidae) na Północnym Podlasiu. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, Warszawa, 1(2): 209-214.

Głaz J., Kliczkowska A., Zachara T., Hilszczański J., Bystrowski C. 2003. Skutki bytowania kormorana czarnego w lasach Mierzei Wiślanej. Prace IBL, Seria A, 2(955): 79-102. 

Sielezniew M., Stankiewicz A., Bystrowski C. 2003. First observation of one Maculinea arion pupa in a Myrmica lobicornis nest in Poland. Nota lepidopterologia, 25(4): 249-250.

Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. 2002. Muchówki (Diptera). Suplement Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. [W:] Głowaciński Z. (red.). Kraków, 74 pp. 

Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. 2002. Muchówki (Diptera). [W:] Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Głowaciński Z. (red.), Kraków, 38–44. 

Bystrowski C., Szpila K. 2002. Melisoneura lucoptera (Meigen, 1824) (Diptera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. Entomol., 21(3): 173-177.

Bystrowski C. 2001. A new species of the genus Campylocheta Rondani, 1859 (Diptera: Tachinidae) from Poland. Annales Zoologici, Warszawa, 51(3): 279-281.

Bystrowski C. 1999. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18(2): 91-102.

Bystrowski C. 1998. Synchronisation of population dynamics of pine foliophages on the example of the autumnal searches in Ostrów Mazowiecka forest district in the years 1986-1997. Folia Forestalia Polonica, Seria A, Forestry, 40: 95-105.

Bystrowski C. 1997. Atylostoma tricolor (Mik,1883) a species new to the fauna of tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of Poland. Fragmenta faunistica, Warszawa, 40: 199-203.

Bystrowski C. 1996. Występowanie Aethalura punctulata (D.&S.) (Lep.: Geometridae) w drzewostanach brzozowych Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Prace IBL, ser. B, 28: 89-92.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zub K., Ruprecht A. L., Bystrowski C. 1994. Resource use by Tawny Ow le Strix aluco in relation to rodent fluctuation in Białowieża National Park, Poland. Copenhagen, Journal of Avian Biology, 25: 308-318.

Artykuły popularnonaukowe

Bystrowski C. 2007. Śmietki modrzewiowe - sprawcy uszkodzeń szyszek na plantacjach nasiennych. Notatnik Naukowy IBL, 1(75)/2007 (XV): 1-4.

Bystrowski C. 2004. Ochojniki - prześladowcy drzew iglastych. Las Polski, (7): 26-27. 

Bystrowski C. 1994. Tachinidae - ważny element ekosystemów leśnych. Las Polski, (20). 

Inne

WSPÓŁPRACA

Moth Larvae Research Project: "Schwarzes C", Xestia c-nigrum (L., 1758)

Hobby

  • Fotografia przyrodnicza (owady).