prof. dr hab. Jacek Hilszczański

telefon:
22 7150 602
stanowisko:
Profesor
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 138

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

  • 1995 - Museum of Natural History w Londynie, Wlk. Brytania.
  • 2003-2004 - Postdoc Katedra Ekologii Zwierząt, SLU Umea, Szwecja.

Edukacja i stopnie naukowe

  • 1992 - uzyskanie tytułu mgr. inżyniera z zakresu gospodarki leśnej – Wydział Leśny AR w Krakowie.
  • 1998 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych – IBL.
  • 2008 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych – IBL.
  • 2014 - uzyskanie tytułu profesora

Zainteresowania naukowe

  • Ochrona lasu.
  • Ochrona bioróżnorodności owadów.
  • Owady leśne, szkodniki wtórne, parazytoidy, owady saproksyliczne.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Czerepko J., Hilszczański J., Jabłoński M. 2014. Martwe drewno – żywy problem. Studia i Materiały CEPL, 16.41: 36–45.

Jaworski T., Hilszczański J. 2013. Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi. Leśne Prace Badawcze, vol.74(4): 345–355.

Grodzki W., Hilszczański J., Kolk A., Starzyk J. R. 2013. Metody prognozowania zagrożenia drzewostanów świerkowych. W: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Red. W. Grodzki. CILP. 137–147.

Grodzki W., Kolk A., Hilszczański J. 2013. Rola i znaczenie kornika. W: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Red. W. Grodzki. CILP. 127–130.

Hilszczański J., Mazur A. 2013. Inne czynniki. W: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Czynniki ograniczające liczebność populacji. Czynniki biotyczne. Red. W. Grodzki. CILP. 73–75.

Hilszczański J. 2013. Parazytoidy. W: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Czynniki ograniczające liczebność populacji. Czynniki biotyczne. Red. W. Grodzki. CILP. 49–56.

Schwarz M., Hilszczański J., Shaw M. 2013. Cryptus genalis Tschek, 1872 Hymenoptera: Ichneumonidae, Cryptinae), a gregarious ectoparasitoid in scarabaeid pupal chambers. Entomologist's Gazette. 64: 131–134.

Komosiński K., Plewa R., Hilszczański J. 2012. Nowe stanowiska Melandrya barbata (Fabricius, 1787) (Col. Melandryidae) w Polsce. Wiad. Ent. 31(3): 206-207.

Brodziak Ł., Hilszczański J. 2012. Ochrona lasu i bioróżnorodności a produkcja drewna. Zimowa Szkoła Leśna przy IBL, IV Sesja – Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji drewna – stan obecny i prognoza. 76-84.

Hjältén J., Stenbacka F., Pettersson R. B., Gibb H., Johansson T., Danell K., Ball J. P., Hilszczański J. 2012. Micro and Macro-Habitat Associations in Saproxylic Beetles: Implications for Biodiversity Management. PloS One 7(7): (online first).

Jaworski T., Plewa R., Hilszczański J. 2012. First report of Dryadaula caucasica (ZAGULAJEV, 1970) from Central Europe and records of further rare tineids (Lepidoptera: Tineidae) in Białowieża Primeval Forest. Pol. Pismo Ent. 81: 73-79.

Horak J., Chumanova E., Hilszczański J. 2012. Saproxylic beetle thrives on the openness in management: a case study on the ecological requirements of Cucujus cinnaberinus from Central Europe. Insect Conservation and Diversity. 5(6): 403-413.

Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R. 2011. Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. Entom. 30(4): 229-236.

Hilszczański J., Sierota Z. 2011. Kierunki rozwoju ochrony lasu. Zimowa Szkoła Leśna przy IBL, III Sesja - Strategia Rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030. 184-194.

Hilszczański J., Jaworski T., Plewa, R. 2011. Dlaczego owady saproksyliczne „znikają" z naszych lasów, czyli o wyższości jakości martwego drewna nad jego ilością. Studia i materiały CEPL w Rogowie. R13, 2(27): 198-204.

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T. 2011. New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland. Nature Journal 44: 120-131.

Hilszczański J. 2011. New data on the occurence of stephanids (Hymenoptera, Stephanidae) in Turkey and Greece. Nature Journal 44: 192-196.

Mokrzycki T., Hilszczański J., Borowski J., Cieślak R., Mazur A., Miłkowski M., Szołtys H. 2011. Faunistic review of Polish Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae). Pol. Pismo Ent. 80: 343-364.

Plewa R., Hilszczański J. 2010. Nowe stanowisko Leioderes kollari (Redtenbacher, 1849) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiad. entomol., 29 (3): 214.

Hilszczański J., Plewa R. 2011. Two new species of Xorides Latreille from Crete with a checklist of Greek Xoridinae Shuckard (Hymenoptera: Ichneumonidae). Annales Zoologici. 61(3): 513-517.

Hilszczański J., Bystrowski C. 2010. Atlas parazytoidów szkodników pierwotnych sosny. CILP. 212 pp.

Gutowski J. M., Hilszczański J., Kubisz D., Kurzawa J., Miłkowski M., Mokrzycki T., Plewa R., Przewożny M., Wełnicki M. 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linneii WALLIN, NYLANDER et KVAMME (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. Polskie Pismo Ent. 79: 271- 282.

Stenbacka F., Hjältén J., Hilszczański J., Dynesius M. 2010. Saproxylic and non-saproxylic beetle assemblages in boreal spruce forests of different age and forestry intensity. Ecological Appl. 20: 2310–2321.

Stenbacka F., Hjältén J., Hilszczański J., Ball J. P., Gibb H., Johansson T., Pettersson R. B., Danell J. 2010. Saproxylic parasitoid (Hymenoptera, Ichneumonoidea) communities in managed boreal forest landscapes. Insect Conservation and Diversity 3, 114–123.

Hilszczański J., Plewa R. 2009. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) koron drzew w dąbrowach krotoszyńskich na podstawie odłowów do pułapek Moericke'go. Leśne Prace Badawcze. 70(4): 395-401.

Oszako T., Hilszczański J., Orlikowski L., Nowakowska J. 2009. Zamieranie drzewostanów liściastych. Notatnik IBL 5(85). 6ss.

Sheng M. L., Hilszczański J. 2009. Two new species of genus Xorides (Hymenoptera: Ichneumonidae) parasitizing Saperda balsamifera Motschulsky and Asias halodendri (Pallas) (Coleoptera: Cerambycidae) in China. Annales Zoologici. 59(2): 165-170.

Głowacka B., Hilszczański J. 2008. Ochrona lasu i bioróżnorodności w trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej w programie certyfikacji PEFC. [w] Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC. SITLiD W-wa. 79-86.

Gawroński R., Hilszczański J., Konwerski Sz., Sienkiewicz P. 2008. Nowe stanowiska rzadkich Oedemeridae i Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiad. Ent., 27(2): 91-96.

Hilszczański J., Sierpiński A. 2008. Agrilus spp. the main factor of oak decline in Poland. Proceedings of the Workshop 2006, Gmunden/Austria. IUFRO 7.03.10. 121-1 2008.5.

Hilszczański J. 2008. The synonymy and distribution of Aegomorphus obscurior (Pic, 1904), new status and occurrence of A. francottei Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, 19(1): 61-63.

Hilszczański J. 2008. Kora zamarłych świerków jako miejsce zimowania owadzich drapieżników związanych z kambio i ksylofagami. Leśne Prace Badawcze, 69(1): 15-19.

Gibb H., Hilszczański J., Hjältén J., Danell K., Ball J. P., Pettersson R. B., Alinvi O. 2008. Responses of parasitoids to saproxylic hosts and habitat: a multiscale study using experimental logs. Oecologia, 155(1): 63-74.

Hjältén J., Johansson T., Alinvi O., Danell K., Ball J. P., Pettersson R. B., Gibb H., Hilszczański J. 2007. The importance of substrate type, shading and scorching for the attractiveness of dead wood to saproxylic beetles. Basic and Applied Ecology, 8(4): 364-376.

Johansson T., Hjältén J., Gibb H., Hilszczański J., Stenlid J., Ball J. P., Alinvi O., Danell K. 2007. Variable response of different functional groups of saproxylic beetles to substrate manipulation and forest management: implication for conservation strategies. For. Ecol. Manager, 242: 496-510.

Johansson T., Gibb H., Hjältén J., Pettersson R., Hilszczański J., Alinvi O., Ball J. P., Danell K. 2007. The effect of substrate manipulations and forest management on predators of saproxylic beetles. For. Ecol. Manager, 242: 518-529.

Hilszczański J., Gibb H., Bystrowski C. 2007. Insect natural enemies of Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytinae) in managed and unmanaged stands of mixed lowland forest in Poland. J. Pest Sci., 80: 99-107.

Hjältén J., Johansson T., Alinvi, O., Danell K., Ball J. P., Pettersson R. B., Gibb H., Hilszczański J. 2007. The importance of substrate type, shading and scorching for attractiveness of dead wood to saproxylic beetles. Appl. Basic Ecol., 8: 364-374.

Artykuły popularnonaukowe

Oszako T., Hilszczański J., Orlikowski L.B., Nowakowska J. A. 2009. Zamieranie drzewostanów liściastych. Notatnik Naukowy IBL, 5(85)/2009(XVII), ss. 6.

Hilszczański J., Sierpiński A. 2007. Smalpraktbaggen - Storsta orsaken till tradavdoenden i Polen. Ekbladet, 22: 28-31.

Hilszczański J. 2007. Nowe gatunki owadów odkryte przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu, Instytutu Badawczego Leśnictwa. Quo vadis forestry? Materiały Międzynarodowej Konferencji. Sękocin Stary, 537-539.

Hilszczański J., Sierpiński A. 2006. Opiętek dwuplamkowy główny sprawca zamierania dębów w Polsce. Notatnik Naukowy IBL, 3(71)/2006(XIV), ss. 4.

Hilszczański J., Rodziewicz A. 2006. Opiętki - wykrywanie i postępowanie. Las Polski, 5: 12-14.

Głaz J., Kliczkowska A., Zachara T., Hilszczański J., Bystrowski C. 2003. Skutki bytowania kormorana czarnego w lasach Mierzei Wiślanej. Prace IBL, 955(2): 79-101.

Hilszczański J. 2002. Dlaczego należy zwalczać gradacje korników? - podejście ekologiczne. Las Polski, 12:17.

Hilszczański J. 1998. Strategie zwalczania korników w Ameryce Płn. na przykładzie bielojada daglezjowego Dendroctonus pseudotsugae Hopk. (Coleoptera: Scolytidae). Sylwan, 7: 61-66.

Hilszczański J. 1997. Martwe drzewa w lesie - na podstawie badań amerykańskich. Głos Lasu, 8.

Hilszczański J. 1994. Nasi sprzymierzeńcy - gąsienicznikowate. Las Polski, 15: 12-13.

Hobby

Ornitologia, narty, pływanie.