dr hab. Lidia Sukovata

telefon:
22 7153 832
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 113

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1992 – uzyskanie stopnia inżyniera gospodarki leśnej (adekwatnego stopniu magistra) - Moskiewski Instytut Leśno-Techniczny, Rosja (obecnie Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lasu).

2001 – uzyskanie tytułu doktora nauk leśnych - Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca doktorska pt. „The role of parasitoids in suppression of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) populations in the Biebrza National Park".

2011 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk leśnych - Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska. Rozprawa habilitacyjna pt. „Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. (Lepidoptera, Lymantriidae) (patrz rozdział Książki i Monografie).

Zainteresowania naukowe

 • Populacyjna dynamika foliofagów leśnych.
 • Modelowanie i prognozowanie występowania szkodliwych owadów leśnych, głównie foliofagów.
 • Odporność drzew leśnych na owady, głównie foliofagi.
 • Feromony i inne semiozwiązki w ochronie lasu.
 • Niechemiczne metody ochrony lasu przeciwko Melolontha spp.
 • Wrogowie naturalni foliofagów, głównie parazytoidy.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

 
Skrzecz I., Sukovata L., Jabłoński T., Sowińska A., Szmidla H. 2021. Spatio-temporal distribution of Hylobius abietis in Scots pine stands – implications for pest monitoring. Journal of Pest Science. https://doi.org/10.1007/s10340-021-01339-6
 
Sukovata L., Jaworski T., Plewa R. 2021. Effectiveness of different lures for attracting Ips acuminatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Agricultural and Forest Entomology, 23(2): 154-162. https://doi.org/10.1111/afe.12414
 

Jaworski T., Sukovata L. 2020. Tools for monitoring oak defoliating geometrids – traps for catching males and females. Scandinavian Journal of Forest Research, 35(8): 506-512. https://doi.org/10.1080/02827581.2020.1839125

Sukovata L., Dziuk A., Parratt M., Bystrowski C., Dainton K., Polaszek A., Moore R. 2020. The importance of trap type, trap colour and capture liquid for catching Dendrolimus pini and their impact on by-catch of beneficial insects. Agricultural and Forest Entomology, 22(4): 319-327.  https://doi.org/10.1111/afe.12383

Sukovata L., Asztemborska M., Rudziński K. J., Cieślak M., Staszek D., Janiszewski W., Szmigielski R., Kolk A., Raczko J. 2020. Effect of dispenser type, trap design and placement on catches of pine-tree lappet moth, Dendrolimus pini. Phytoparasitica, 48: 63–74, doi.org/10.1007/s12600-019-00772-9.

Sukovata L. 2019. A comparison of three approaches for larval instar separation in Insects - a case study of Dendrolimus pini. Insects, 10, 384; doi:10.3390/insects10110384.

Eschen R., Rigaux L., Sukovata L., Vettraino A. M., Marzano M., Grégoire J. C. 2015. Phytosanitary inspection of woody plants for planting at European Union entry points: a practical enquiry. Biological Invasions 17: 2403-2413.

Prus-Głowacki W., Sukovata L., Lewandowska-Wosik A., Nowak-Bzowy R. 2015. Shikimate dehydrogenase (E.C. 1.1.1. 25 ShDH) alleles as potential markers for flowering phenology in Pinus sylvestris . Dendrobiology, 73: 153-162. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.016 .

Sukovata L. , Jaworski T., Kolk A. 2015. Efficacy of Brassica juncea granulated seed meal against Melolontha grubs. Industrial Crops and Products, 70: 260-265.

Sukovata L., Jaworski T., Karolewski P., Kolk A. 2015. The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39 (1): 107-116. http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-15-39-1/tar-39-1-13-1405-60.pdf .

Woreta D., Sukovata L. 2014. Przeżywalność i wzrost pędraków Melolontha spp. na korzeniach głównych gatunków drzew leśnych. Leśne Prace Badawcze, 75 (4): 375-383. http://www.ibles.pl/en/web/lesne-prace-badawcze/-/doi-10-2478-frp-2014-0035 .

Sukovata L., Jaworski T., Lazzeri L., Kolk A. 2014. Mustard seed meal against Melolontha grubs – the first trials. Aspects of Applied Biology 126, 5th International Symposium of Biofumigation: 67-75.

Sukovata L., Kolk A., Jaworski T., Plewa R. 2012. The risk of pine wilt disease in Poland. Folia Forestalia Polonica, series A, 54 (1): 42–47.

Sukovata L., Czokajlo D., Kolk A., Ślusarski S., Jabłoński T. 2011. An attempt to control Cameraria ohridella using an attract-and-kill technique. Journal of Pest Science, 84(2): 207-212.

Woreta D., Sukovata L. 2010. Wpływ pokarmu na rozwój chrząszczy chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani F.) (Coleoptera, Melolonthidae). Leśne Prace Badawcze, 71(2): 195-199.

Sukovata L., Jaworski T. 2010. Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej. Leśne Prace Badawcze, 71(3): 231-237.

Sukovata L., Kolk A., Karolewski P., Smolewska M., Isidorov V. 2010. Wpływ żerowania owadów liściożernych sosny na skład chemiczny w igliwiu, ściółce i glebie. Sylwan, 154(9): 639-648.

Sukovata L., Ślusarski S., Jabłoński T., Kolk A. 2009. Effect of type, color and location of sticky pheromone traps on male moth catches of Cameraria ohridella. Pestycydy/Pesticides, 1-4: 79-88.

Sukovata L., Kolk A. 2007. Semiozwiązki w ochronie lasu – nowe wyzwania. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Quo vadis, forestry?", 29-30 czerwca 2006 r., Sękocin Stary, 566-578.

Mozgawa J., Tracz W., Kamińska G., Kolk A., Sukovata L. 2007. Wykorzystanie semiwariancji do analizy dynamiki gradacji strzygoni choinówki na obszarze Puszczy Noteckiej. Roczniki Geomatyki (=Annals of Geomatics), Tom V, Zesz. 3: 93-104.

Mozgawa J., Tracz W., Kamińska G., Kolk A., Sukovata L. 2006. Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej. Roczniki Geomatyki (=Annals of Geomatics), Tom IV, Zesz. 4: 75-82.

Sukovata L., Kolk A., Cieślak M. 2004. Effect of Attract and Kill formulations and application rates on trap catches of European pine shoot moth (Lepidoptera: Tortricidae) and shoot damage in Scots pine saplings. Journal of Economic Entomology, 97: 5, 1619-1623.

 

Artykuły popularnonaukowe

Sukovata L., Kolk A., Jaworski T., Plewa R. 2011. Węgorek sosnowiec. Las Polski, 9: 20-21.
 

Książki i monografie

Sukovata L. 2010. Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. (Lepidoptera, Lymantriidae). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rozprawy i Monografie, 14, s. 128.

Kolk A., Ślusarski S., Sukovata L. 2000. Prognozowanie występowania ważniejszych szkodników sosny - stan obecny i potrzeby badawcze. [W]: Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu (red. H. Malinowski). Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 121-130.

Inne

Sukovata L., Kolk A. 2005. Assessing the threat to Scots pine stands due to nun moth, Lymantria monacha, at different developmental stages. Proceedings, Forest Insect Epidemics: Population Dynamics, Dispersal, and Ecosystem Impacts. 11-14 July 2005, Prince George, BC, Canada, 23-24.

Lance D., Schafer P. W., Sawyer A. J., Mastro V. C., Gonschorrek J., Kolb M., Sukovata L. and Yurchenko G. 2005. Commercially available traps and lures for detecting nun moth, Lymantria monacha., in North America. Proceedings, 16th U.S. Department of Agriculture Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species. 18-21 January 2005, Annapolis, MD, USA, 55.

Sukovata L., Fuester R. 2005. Effects of gypsy moth population density and host tree species on parasitism. Proceedings, 16th U.S. Department of Agriculture Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species. 18-21 January 2005, Annapolis, MD, USA, 79.

Hoffman R., Czokajlo D., Daterman G., McLaughlin J., Webster J., Rynearson R., Gray M., Eglitis A., Jensen C., Hughes B., Flanagan B., Spiegel L., Berisford W., Asaro C., Cameron S., Seckinger J., Sukovata L., Kolk A., Strong W. and Kirsch P. 2003. Management of shoot boring moths from genera Rhyacionia and Eucosma with attract and kill technology. Proceedings: Ecology, Survey and Management of Forest Insects; 2002 September 1-5; Krakow (Poland). Gen. Tech. Rep. NE-311. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, 141-143.

Sukovata L. 1999. Natural enemies in low density gypsy moth populations in the Biebrza National Park, Poland. Proceedings of Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species, USDA, January 19-22, 1999, Annapolis, Maryland (USA), 63-64.

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 1. Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawa do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach (kierownik tematu, lata realizacji: 2011-2015, zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
 2. Wpływ wybranych gatunków roślin z rodzin kapustowatych i rdestowatych na pędraki chrabąszczy Melolontha spp. (kierownik tematu, lata realizacji: 2010-2014; zleceniodawca: NCN).
 3. Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016 (uczestnik, lata realizacji: 2012-2016; zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
 4. Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych (uczestnik, lata realizacji: 2013-2016; zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
 5. Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu (koordynator ze strony IBL, lata realizacji: 2013-2016; zleceniodawca: NCBiR.

PATENTY

 • Nr patentu 232168

  Decyzja Urzędu Patentowego RP z dn. 14.12.2018 r.

  Tytuł: „Kompozycja wabiąca (samce) motyla barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) i jej zastosowanie oraz środek (dyspenser) do uwalniania tej kompozycji"

  Wspólny patent z Instytutem Chemii Fizycznej PAN

  Autorzy: Staszek D., Rudziński K., Asztemborska M., Szmigielski R., Wawrzyniak P., Sukovata L., Cieślak M., Kolk A., Raczko J.

 • Nr patentu PL213148

  Decyzja Urzędu Patentowego RP z dn. 25.07.2012 r.

  Tytuł: „Preparat przeznaczony do ograniczania liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria, i sposób ograniczania liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria"

  Wspólny patent z Instytutem Chemii Fizycznej PAN

  Autorzy: Cieślak M., Biernacka-Turos A., Kolk A., Sukovata L.

Hobby

 • Pływanie, siatkówka, taniec towarzyski, gra na gitarze.