dr inż. Tomasz Jaworski

telefon:
22 7150 549
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ochrony Lasu
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „C"
Pokój nr 22

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

2003 - uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2008 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

  • Systematyka i faunistyka motyli (Lepidoptera).
  • Biologia i ekologia motyli tzw. mniejszych (Microlepidoptera), przede wszystkim rodzin: Tineidae, Gracillariidae, Oecophoridae
  • Dynamika populacji owadów foliofagicznych w drzewostanach dębowych.
  • Ekologia owadów saproksylicznych.
  • Ochrona owadów.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Plewa R., Jaworski T., Borowski Z. 2018. Enicmus planipennis STRAND, 1940 (Coleoptera: Latridiidae) – drugie stanowisko w Polsce oraz uwagi dotyczące identyfikacji gatunku. Wiadomości Entomologiczne 37(1): 56–58.

Plewa R., Sikora K., Gutowski J.M., Jaworski T., Tarwacki G., Tkaczyk M., Rossa R., Hilszczański J., Magoga G. & Kajtoch Ł. 2018. Morphology, genetics and Wolbachia endosymbionts support distinctiveness of Monochamus sartor sartor and M. s. urussovii (Coleoptera: Cerambycidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 76 (1): 123-135.

Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J., Rücker W.H., Borowski J. 2017. The saproxylic beetle Corticaria bella Redtenbacher, 1847 (Coleoptera: Cucujoidea: Latridiidae) in Europe: Distribution and Habitats. The Coleopterists Bulletin, 71(4): 798–804.

Borowski J., Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J. 2017. Dolerus (Poodolerus) vulneratus Mocsáry, 1878 (Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae) – a sawfly species new for the Polish fauna. World Scientific News 69: 236–238.

Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J., Horak J. 2017. Investigating the biodiversity of the forest strata: The importance of vertical stratification to the activity and development of saproxylic beetles in managed temperate deciduous forests. Forest Ecology and Management, 402: 186–193.

Rosa-Gruszecka A., Gange A. C., Harvey D. J., Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R., Kowerski S., Hilszczańska D. 2016. Truffle-insect interactions – potential threats to emerging industries. Fungal Ecology: 1–5.

Dobrzański X., Dawidowicz Ł., Wagner G. K., Jaworski T. 2016. The first records of Nemapogon gliriella (HEYDEN, 1865) (Lepidoptera, Tineidae) in Poland: a fungivorous species reared from sporocarps of Stereum hirsutum (WILLD.) PERS. and S. rugosum PERS. (Fungi: Basidiomycota). Polish Journal of Entomology, 85: 419–428.

Kwaśna H., Małecka M., Sierota Z.,  Jaworski T.  2016. Effects of sawdust amendment on forest soil fungal community and infestation by cockchafers. Dendrobiology, 75: 87–97.

Hilszczański J.,  Jaworski T. , Plewa R., Horák J. 2016. Tree species and position matter: the role of pests for survival of other insects. Agricultural and Forest Entomology, DOI: 10.1111/afe.12165.

Dobrzański X.,  Jaworski T.  2016. Nowe dane o rozmieszczeniu i biologii moli (Lepidoptera: Tineidae) związanych ze środowiskiem leśnym. Wiadomości Entomologiczne, 35(2): 91–105.

Jaworski T. , Plewa R., Hilszczański J., Szczepkowski A., Horak J. 2016. Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns. Journal of Insect Conservation. doi:10.1007/s10841-016-9898-2.

Lazarev M., Plewa R.,  Jaworski T.  2016. Two new subspecies of Agapanthia (Epoptes) dahli (C.F.W. Richter, 1820) from South-East Azerbaijan and North Iran. Humanity space. International almanac, 5, 2: 230-238.

Jaworski T.  2016. Znaczenie martwego drewna dla różnorodności biologicznej owadów. Postępy Techniki w Leśnictwie, 135: 25-32.

Hilszczański J.,  Jaworski T.  2015. Teorie występowania masowych pojawów owadów w kontekście zmian klimatycznych – synteza. Postępy Techniki w Leśnictwie, 132: 7-12.

Sukovata L.,  Jaworski T. , Karolewski P., Kolk A. 2015. The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39: 107-116. DOI: 10.3906/tar-1405-60.

Sukovata L.,  Jaworski T. , Kolk A. 2015. Efficacy of  Brassica juncea  granulated seed meal against Melolontha grubs. Industrial Crops and Products, 70: 260-265.

Tokár Z.,  Jaworski T.  2015.  Batia hilszczanskii  sp. nov. from Cyprus (Lepidoptera: Oecophoridae). Spixiana, 38(1): 71-76.

Hilszczański J., Plewa R., Jaworski T., Sierpiński A. 2015. Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 – a false click beetle new for the fauna of Poland with faunistic and ecological data on Eucnemidae (Coleoptera). Spixiana, 38(1): 77-84.

Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J. 2014. Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych. Studia i materiały CEPL, 41(4): 279-299.

Bury J., Hołowiński M., Jaworski T., Mleczak M., Zajda W., Zamorski R. 2014. Scardia boletella (FABRICIUS, 1794) (Lepidoptera: Tineidae) in Poland – review of the studies and new data. Fragmenta Faunistica, 57(2): 131-139. 

Hilszczański J., Jaworski T. , Plewa R., Ługowoj J. 2014. Zavaljus brunneus (Gyllenhal, 1808) (Coleoptera: Erotylidae) – a beetle species new to the Polish fauna. Genus [w druku]

Hilszczański J., Jaworski T., Plewa R., Jansson N. 2014. Surrogate tree cavities: boxes with artificial substrate can serve as temporary habitat for Osmoderma barnabita (Motsch.) (Coleoptera, Cetoniinae). Journal of Insect Conservation, online first [DOI 10.1007/s10841-014-9692-y].

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Sierpiński A. 2014. Nowe i rzadko spotykane chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne wschodniej Polski. Wiadomości Entomologiczne 33(2): 85-96.

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T. 2014. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) z kolekcji dr. Bolesława Burakowskiego zebrane podczas wyprawy entomologicznej do Rumunii. Wiadomości Entomologiczne 33(2): 126-138.

Sukovata L., Jaworski T., Lazzeri L., Kolk A. 2014. Mustard seed meal against Melolontha spp. grubs – the first trials. Aspects of Applied Biology 126, 5th International Symposium of Biofumigation.

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G. 2014. Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce. Leśne Prace Badawcze, 75(3): 225-229.

Jaworski T ., Hilszczański J., Plewa R., Szczepkowski A. 2014. Fungus moths (Lepidoptera, Tineidae) of the Białowieża Forest. Polish Journal of Entomology, 83(1): 5-21.

Hilszczański J., Plewa R., Jaworski T., Mazur W. 2013. Pachnica Osmoderma barnabita Motsch. (Coleoptera: Scarabaeidae) w lasach gospodarczych Polski – stan obecny, przyszłość, ochrona. [w]: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych (Ząbecki W., red). 61-69.

Jaworski T., Hilszczański J. 2013. Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi. Leśne Prace Badawcze, 74(4): 345-355.

Sukovata L., Kolk A., Jaworski T., Plewa R. 2012. The risk of Pine wilt disease in Poland. Folia Forestalia Polonica, series A, 54(1): 42-47.

Jaworski T., Gryz J., Krauze-Gryz D. 2012. Skrzynki lęgowe puszczyków (Strix aluco L.) jako środowisko występowania niektórych gatunków motyli (Lepidoptera). Wiadomości Entomologiczne, 31(1): 17-22.

Jaworski T., Plewa R., Hilszczański J. 2012. First report of Dryadaula caucasica (Zagulajev, 1970) from Central Europe and records of further rare tineids (Lepidoptera: Tineidae) in Białowieża, Primeval Forest. Polish Journal of Entomology, 81(1): 73-79.

Jaworski T., Gryz J., Buszko J. 2011. Monopis fenestratella (Heyden, 1863) (Lepidoptera, Tineidae) – new records from Poland with notes on species biology. Fragmenta Faunistica, 54(2): 149-151.

Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R. 2011. Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 30(4): 229-236.

Plewa R., Kolk A., Sukovata L., Jaworski T. 2011. Nowe stanowiska Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 30(4): 267.

Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T. 2011. New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland. Nature Journal 44: 120-131.

Hilszczański J., Jaworski T., Plewa R. 2011. Dlaczego owady saproksyliczne „znikają" z naszych lasów czyli o wyższości jakości martwego drewna nad jego ilością. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.13, 2 (27): 200-206.

Sukovata L., Jaworski T. 2010. Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej. Leśne Prace Badawcze, 71(3): 231-237.

Jaworski T. 2010. Rzadko spotykane i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki Microlepidoptera (Lepidoptera). Wiadomości Entomologiczne, 29(3): 219.

Jaworski T. 2009. Caloptilia robustella Jäckh, 1972 and Caloptilia (Povolnya) leucapennella (Stephens, 1835) in Turkey (Lepidoptera, Gracillariidae). Cesa News 49: 42-44, 3 figs.

Jaworski T. 2009. Kibitnikowate (Lepidoptera: Gracillariidae) rezerwatu Skarpa Ursynowska w Warszawie. Wiad. Entomol. 28(1): 53-60.

Jaworski T. 2009. Struktura zgrupowań motyli z rodzaju Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), minujących liście dębów w różnych typach siedliskowych lasu. Leś. Pr. Bad., Vol. 70, 2:143-150.

Jaworski T. 2009. Szrotówek lipowiaczek Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) w Polsce. Leś. Pr. Bad., Vol. 70(1):89-91.

Artykuły popularnonaukowe

Sukovata L., Kolk A., Jaworski T., Plewa R. 2011. Węgorek sosnowiec. Las Polski, 9: 20-21.

Jaworski T., Kimbar R. 2009. Chodniki owadzie cz.1. Las Polski, 20: 28-29.

Jaworski T., Kimbar R. 2009. Chodniki owadzie cz.2. Las Polski, 21: 30-31.

Jaworski T., Kimbar R. 2009. Chodniki owadzie a surowiec drzewny. Las Polski, 22: 30-31.

Jaworski T. 2009. Nie taka straszna – Czy barczatka puchowica rzeczywiście zagraża lasom? Las Polski, 23: 24-25.

Inne

Realizowane tematy badawcze

  • Fauna wybranych grup owadów zasiedlających gniazda i wypluwki ptaków leśnych (wersja anglojęzyczna „Insects inhabiting birds' nests and owl pellets in forests).
  • Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.

Zakończone tematy badawcze

  • Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze pilotażowym i opracowanie koncepcji ich zagospodarowania dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

Hobby

Łucznictwo sportowe, podróże, literatura, film.