Opracowanie: Mirosław Kwiatkowski
Ppoż
50 lat SPOPL

11
kwi
2013

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

Pracownia SPOPL powstała w 2002 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu istniejącego od 1 kwietnia 1963 r.

    Uroczystość zgromadziła wielu gości. Uczestniczyli w niej między innymi:

 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,
 • Jan Szramka, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
 • byli Dyrektorzy Generalni Lasów Państwowych: Andrzej Nowakowski i dr Janusz Dawidziuk,
 • Prof. Tytus Karlikowski i dr Zygmunt Santorski, byli kierownicy Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu,
 • nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • dyrektorzy RDLP: Leszek Banach (Zielona Góra) i dr Kazimierz Szabla (Katowice),
 • przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w RP: Wiesław Golański i Dariusz Wojnowski,
 • Zofia Chrempińska, doradca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
 • Aldona Perlińska, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP.

    Wzięli w niej również udział byli pracownicy Zakładu i osoby nadzorujące ochronę przeciwpożarową lasu ze wszystkich rdLP.

Prof. Tytus Karlikowski

Organizator Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu w IBL
prof. Tytus Karlikowski

 


 

    Po powitaniu gości przez dyrektora IBL prof. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego głos zabrał prof. Tytus Karlikowski - organizator i pierwszy kierownik Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, który pełnił tą funkcję przez 35 lat. W swoim wystąpieniu przedstawił genezę powstania Zakładu oraz przypomniał historię badań z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

SPOPL

 

Pracownicy SPOPL przyjmują z rąk Komendanta Głównego PSP Wiesława Leśniakiewicza
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

    W uznaniu zasług Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu została wyróżniona:

 • Medalem Honorowym imienia Józefa Tuliszkowskiego nadanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kordelasem Leśnika Polskiego nadanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

   Wielu byłych i obecnych pracowników IBL zostało wyróżnionych odznaczeniami indywidualnymi. Największą grupę stanowiły osoby odznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony lasów przed pożarami odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Odznaczeni

Odznaczeni Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", od prawej: Alina Klimczyk,
Mirosław Kwiatkowski, Józef Piwnicki, Hanna Sakowska, Ryszard Trzeciak i Zygmunt Santorski.
Odznakę nadaną pośmiertnie ojcu Zdzisławowi Michalskiemu odebrała Jagoda Gróżdż

 

      Do powstania nowoczesnej ochrony przeciwpożarowej lasów i krajowego systemu zabezpieczania ich przed pożarami szczególnie zasłużył się prof. dr hab. Tytus Karlikowski. W uznaniu jego osiągnięć Dyrektor Generalny Lasów Państwowych za szczególne zasługi dla leśnictwa uhonorował Go Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego.

Prof. Tytus Karlikowski

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. gospodarki leśnej Jan Szramka
wręcza kordelas prof. Tytusowi Karlikowskiemu

 

    W dalszej części spotkania dr. inż. Zygmunt Santorski przedstawił Działalność Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu w latach 1999–2002.

    Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły praktycznego zastosowania w leśnictwie wyników prac Zakładu/Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. W pierwszym z nich Aldona Perlińska, mówiła o wkładzie pracowników Zakładu i Pracowni w stworzenie i doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, natomiast w drugim Karol Wiler przedstawił ich współpracę z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

 

Orkiestra z Nadarzyna
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna
pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza
 

    Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Orkiestra powstała w 1998 r. i jest uważana za jedną z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane podczas festiwali i konkursów, w których brała udział.

    Na zakończenie uroczystości jubileuszowych dr hab. Ryszard Szczygieł przedstawił najnowsze wyniki prac Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu oraz zaprezentował jej plany na przyszłość.

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

 

tekst: Mirosław Kwiatkowski

fot. L. Kruczek, A. Sawicki


Informacje

"Fuels of Today - Fire Behavior of Tomorrow" - międzynarodowo o pożarach lasu

W dniach 29.04-3.05 2019 r. w Marsylii (Francja) oraz w Sydney (Australia) i Albuquerque (USA) odbyła się równolegle szósta edycja międzynarodowej konferencji pt. “Fire Behavior and Fuels Conference, Fuels of Today – Fire Behavior of Tomorrow”. Szczególną uwagę poświęcono problematyce zagrożenia pożarowego na styku terenów leśnych i zurbanizowanych (z ang. wildland-urban interface)....więcej »

Studia podyplomowe - 2019 "Ochrona przeciwpożarowa lasu"

W połowie stycznia planowane jest rozpoczęcie naboru na czwartą edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu" na rok akademicki 2019/2020....więcej »

Nauka a pożary lasu

W dniach 12-16 listopada 2018 r. w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research)....więcej »

Jesienne wypalanie wrzosowisk

2 października 2018 r. na terenie Wrzosowisk Przemkowskich (Nadleśnictwo Przemków) przeprowadzono jesienne wypalanie wrzosowisk....więcej »

Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu w „Postępach techniki w leśnictwie”

Właśnie ukazał się nowy zeszyt „Postępów techniki w leśnictwie” w całości poświęcony wybranym aspektom ochrony przeciwpożarowej lasu....więcej »

Trwa nabór na studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017!

Informujemy, że trwa nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017 organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa....więcej »

Bezpilotowa platforma latająca FlyEye

W dniu 18 lipca 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Sława Śląska (RDLP w Zielonej Górze) testowano możliwości wykrywania pożarów lasów i obserwacji terenu przez bezpilotową platformę latającą FlyEye....więcej »

50 lat SPOPL

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu....więcej »

Międzynarodowy projekt EFFMIS

W dniach 19-20 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna i spotkanie bilateralne w ramach międzynarodowego projektu EFFMIS (European Forest Fire Monitoring using Information Systems)....więcej »

Europejski Monitoring Pożarów Lasu

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu EFFMIS (Europejski Monitoring Pożarów Lasu za pomocą Systemów Informatycznych)....więcej »