Ppoż
Europejski Monitoring Pożarów Lasu

25
kwi
2012

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu EFFMIS (Europejski Monitoring Pożarów Lasu za pomocą Systemów Informatycznych).

 

Istotą projektu EFFMIS jest wymiana doświadczeń z dziedziny ochrony ppoż. lasów pomiędzy partnerami poprzez wymianę personelu, organizowanie warsztatów oraz wizyt studyjnych. Rezultatem projektu będą tzw. Plany Operacyjne, zakładające zaadoptowanie i wdrożenie wybranych elementów lub ich części przez poszczególnych partnerów. Ma to na celu ulepszenie już istniejących, krajowych systemów ochrony przeciwpożarowej, a w szerszej perspektywie wpłynie na zacieranie różnic pomiędzy bardziej i mniej zaawansowanymi pod tym względem regionami Europy.

 

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy wysłuchali wystąpienia kierownictwa IBL, pracowników Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu oraz zaproszonych gości, reprezentujących m.in. Dyrekcję Generalną i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, Państwową Straż Pożarną oraz inne instytucje zajmujące się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasów w Polsce. Tematyka wykładów obejmowała całokształt zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową lasów na różnych poziomach. Omówione zostały również najnowsze rozwiązania z tej dziedziny, stosowane zarówno w Lasach Państwowych jak i w Straży Pożarnej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z aktualnymi projektami, w których uczestniczy Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Lasy Państwowe.


Drugi dzień warsztatów upłynął na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Program wizyty obejmował w pierwszej kolejności punkt prognostyczny Nadleśnictwa Dobieszyn, gdzie przedstawiono stację meteorologiczną oraz sposób pomiaru wilgotności ściółki leśnej. W Nadleśnictwie Kozienice uczestnicy wzięli udział w sesji kameralnej poświęconej tematyce ochrony przeciwpożarowej na terenie nadleśnictwa. Szczególnie cenna była prezentacja punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD). Pracownicy nadleśnictwa wyjaśnili zasady funkcjonowania PAD-u oraz odpowiedzieli na pytania uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu gaśniczego w powietrzu i na ziemi. Podczas zwiedzania ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła" gości powitał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Na pamiątkę tej wizyty uczestnicy projektu wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Kozienice posadzili sadzonkę dębu oraz odsłonięty został głaz z tabliczką informującą o spotkaniu.

Ostatni punkt wizyty terenowej miał miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Zaprezentowany sprzęt oraz zasady pracy strażaków spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony partnerów projektu EFFMIS.

 

W imieniu pracowników Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu składamy serdeczne podziękowania pracownikom Dyrekcji Generalnej jak i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Zielonej Górze, pracownikom Nadleśnictwa Kozienice oraz Dobieszyn, pracownikom Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze a także wszystkim, którzy uczestniczyli i pomogli w organizacji tych warsztatów.


Informacje

"Fuels of Today - Fire Behavior of Tomorrow" - międzynarodowo o pożarach lasu

W dniach 29.04-3.05 2019 r. w Marsylii (Francja) oraz w Sydney (Australia) i Albuquerque (USA) odbyła się równolegle szósta edycja międzynarodowej konferencji pt. “Fire Behavior and Fuels Conference, Fuels of Today – Fire Behavior of Tomorrow”. Szczególną uwagę poświęcono problematyce zagrożenia pożarowego na styku terenów leśnych i zurbanizowanych (z ang. wildland-urban interface)....więcej »

Studia podyplomowe - 2019 "Ochrona przeciwpożarowa lasu"

W połowie stycznia planowane jest rozpoczęcie naboru na czwartą edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu" na rok akademicki 2019/2020....więcej »

Nauka a pożary lasu

W dniach 12-16 listopada 2018 r. w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research)....więcej »

Jesienne wypalanie wrzosowisk

2 października 2018 r. na terenie Wrzosowisk Przemkowskich (Nadleśnictwo Przemków) przeprowadzono jesienne wypalanie wrzosowisk....więcej »

Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu w „Postępach techniki w leśnictwie”

Właśnie ukazał się nowy zeszyt „Postępów techniki w leśnictwie” w całości poświęcony wybranym aspektom ochrony przeciwpożarowej lasu....więcej »

Trwa nabór na studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017!

Informujemy, że trwa nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017 organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa....więcej »

Bezpilotowa platforma latająca FlyEye

W dniu 18 lipca 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Sława Śląska (RDLP w Zielonej Górze) testowano możliwości wykrywania pożarów lasów i obserwacji terenu przez bezpilotową platformę latającą FlyEye....więcej »

50 lat SPOPL

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu....więcej »

Międzynarodowy projekt EFFMIS

W dniach 19-20 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna i spotkanie bilateralne w ramach międzynarodowego projektu EFFMIS (European Forest Fire Monitoring using Information Systems)....więcej »

Europejski Monitoring Pożarów Lasu

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu EFFMIS (Europejski Monitoring Pożarów Lasu za pomocą Systemów Informatycznych)....więcej »