Kordelas dla Ppoż

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (obecnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu) została, jako pierwsza komórka w historii Instytutu Badawczego Leśnictwa, uhonorowane KORDELASEM LEŚNIKA POLSKIEGO, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym za wieloletnią pracę oraz szczególne zasługi na rzecz rozwoju i ochrony polskich lasów.

Uroczystość wręczenia odbyła się podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (obecnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu), które miały miejsce 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.