Medal im. Józefa Tuliszkowskiego

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego przyznany Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (obecnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu) przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wybitne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej lasów oraz za działalność propagującą bezpieczeństwo pożarowe. Wręczenie medalu miało miejsce 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym podczas obchodów jubileuszu 50-lecia SPOPL.