Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa nadany Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (obecnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu) przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie medalu miało miejsce 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym podczas obchodów jubileuszu 50-lecia SPOPL.