ZZ
Leśne Centrum Informacji

03
lis
2011

W dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie IBL została podpisana umowa o realizacji Projektu pt.: „Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” (LCI).

Wykonawca podpisuje umowę

    W związku z realizacją Projektu pt.: „Leśne Centrum Informacji - platforma monitoringu środowiska przyrodniczego" (LCI) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa została podpisana umowa z firmą COMARCH S.A. - Pełnomocnikiem Konsorcjum dwóch firm: COMARCH S.A. i ESRI Polska Sp. z o.o. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania, zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

W spotkaniu ze strony Konsorcjum obecni byli:
• Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu Comarch,
• Marek Łagudza - dyrektor, pełniący funkcję Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy,
• Adam Świętojański - pełniący funkcję z-cy Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy
• Michał Bugaiło - ze strony Wykonawcy

Instytut Badawczy Leśnictwa był reprezentowany przez:
• prof. dr. hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego – Dyrektora IBL,
• dr. hab. Ryszarda Szczygła – z-cę Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych, pełniącego jednoczenie w Projekcie rolę Przewodniczącego Komitetu Sterującego,
• mgr Izabelę Krzyżanowską - z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych,
• mgr. Damiana Korzybskiego - pełniącego funkcję Kierownika Projektu
• dr inż. Dorotę Farfał - członka Komitetu Sterującego
• mgr. inż. Ryszarda Henicza - członka Komitetu Sterującego
• mgr. inż. Wojciecha Dudę - reprezentującego jednostkę ds. Zamówień Publicznych.

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy podkreślili rolę projektu w rozwoju Instytutu oraz podkreślili potrzebę pełnego zaangażowania się stron w prace nad stworzeniem Systemu LCI.  Spotkanie zakończyło się wyrażoną przez obie strony chęcią owocnej współpracy.

 


Informacje

Leśne Centrum Informacji

W dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie IBL została podpisana umowa o realizacji Projektu pt.: „Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” (LCI)....więcej »

Utworzenie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL)

W dniu 25.05.2011 r. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego siedziba mieści się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3....więcej »

Wizyta prof. dr. hab. Andreasa Roloffa z Niemiec

Na zaproszenie Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi w dniach 31.03-1.04. 2010 r. gościł w IBL profesor Andreas Roloff....więcej »