ZZ
Utworzenie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL)

25
lip
2011

W dniu 25.05.2011 r. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego siedziba mieści się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3.

Logo Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

    Przesłanką do utworzenia Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych było porozumienie zawarte w październiku 2010 r. w Ministerstwie Środowiska z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawicieli sześciu Stowarzyszeń Lasów Prywatnych.

    Zdarzeniem inicjującym utworzenie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych była konferencja na temat „Zarządzania lasami prywatnymi w Polsce", która odbyła się 26.11.2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konferencja została zorganizowana przez Komitet Założycielski PZZL, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Koło Naukowe Leśników Studentów Wydziału Leśnego SGGW. Wzięli w niej udział przedstawiciele 6 stowarzyszeń Prywatnych Właścicieli Lasów:

  • Niebyleckiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych,
  • Nadmorskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych,
  • Regionalnego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Radomiu;
  • Stowarzyszenia „Inicjatywa Społeczna" w Sidzinie,
  • Włościańskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów w Bukowsku,
  • Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych.

Stali się oni założycielami nowo powstającego Związku Zrzeszeń Leśnych o zasięgu krajowym.

Przewodniczący Władysław Pędziwiatr, po prawej Sekretarz Adam Dominiecki, po lewej zastępca Przewodniczącego Adam Taraś
Przewodniczący Władysław Pędziwiatr, po prawej Sekretarz Adam Dominiecki, po lewej Zastępca Przewodniczącego Adam Taraś

    W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele:

• The Confederation of European Forest Owners (CEPF);

• Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

• Krajowej Rady Izb Rolniczych,

• Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

• Ministerstwa Środowiska,

• Instytutu Badawczego Leśnictwa,

• Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,

• Wydziału Leśnego SGGW.

http://www.e-lasy.pl/aktualnosci/313-zawiza-si-polski-zwizek-zrzesze-lenych.html

    Po oficjalnej części konferencji, poświęconej problematyce sektora lasów prywatnych w Polsce, odbyło się spotkanie założycielskie PZZL. Podjęto na nim decyzję o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zakończył się w dniu 25.05.2011.

Kalendarium:

Dnia 25.05.2011 r. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dnia 27.05.2011 r., dzięki życzliwości Instytutu Badawczego Leśnictwa, odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PZZL. Poruszono na nim problem budowy struktur organizacyjnych Związku oraz omówiono konieczne zmiany statutowe oraz działania informacyjne, w tym konieczność utworzenia strony internetowej PZZL.

Dnia 23.07.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZZL w siedzibie IBL. Podjęto uchwały dotyczące strategii działania Związku na 2011 r., zmian w Statucie PZZL, dokonano też uroczystego przekazania pomieszczenia w IBL dla PZZL.

 

Marta Gaworska (The Confederation of European Forest Owners CEPF – Europejska Konfederacja właścicieli Lasów) – oraz Włodzimierz Adamczyk (Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa) – goście Walnego zebrania Zarządu PZZL

Marta Gaworska (The Confederation of European Forest Owners CEPF – Europejska Konfederacja Właścicieli Lasów) oraz Włodzimierz Adamczyk (Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa) – goście Walnego zebrania Zarządu PZZL

Cele Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

   1) budowanie struktur związku zdolnych reprezentować środowisko właścicieli, użytkowników lasów prywatnych w Polsce,

   2) propagowanie działań na rzecz wzrostu lesistości w Polsce,

   3) propagowanie prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w niepaństwowych gospodarstwach leśnych,

   4) rozwój edukacji leśnej,

   5) promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspieranie postaw społeczeństwa obywatelskiego,

   6) pomoc w rozwiązywaniu prawnych i politycznych problemów dotyczących gospodarki leśnej w niepaństwowych gospodarstwach leśnych,

   7) zapewnienie pomostu współpracy zrzeszeń leśnych z innymi organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą.

Dane kontaktowe:
Siedziba władz Związku znajduje się w Sękocinie Starym na ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Budynek B, lokal 2.

Skład Zarządu PZZL:

Prezes: Władysław Pędziwiatr (glider5@poczta.onet.pl)

Wiceprezes: Adam Taraś (admatar@op.pl)

Wiceprezes: Kazimierz Rakoczy

Sekretarz: Adam Dominiecki (adam_d87@wp.pl)

Członek Zarządu: Maciej Mętel (mmetel4@wp.pl)

Członek Zarządu: Józef Powalacz

Członek Zarządu: Zofia Sowa


Informacje

Leśne Centrum Informacji

W dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie IBL została podpisana umowa o realizacji Projektu pt.: „Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” (LCI)....więcej »

Utworzenie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL)

W dniu 25.05.2011 r. Polski Związek Zrzeszeń Leśnych został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego siedziba mieści się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3....więcej »

Wizyta prof. dr. hab. Andreasa Roloffa z Niemiec

Na zaproszenie Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi w dniach 31.03-1.04. 2010 r. gościł w IBL profesor Andreas Roloff....więcej »