Funds

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje m.in. projekty w ramach Funduszy Strukturalnych, w skład których wchodzą: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Badania naukowe, przeprowadzane w ramach licznych projektów, finansowane są m.in. z funduszy strukturalnych, krajowych (POIG, POIŚ) oraz zagranicznych.

Translate »