Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce

Baza

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce.

[590 102]

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Rok pomiaru;
  • Rezerwat (nazwa);
  • Obszar Natura 2000 (kod, nazwa);
  • Współrzędne geograficzne;
  • Drzewostan: gatunek drzewa, wysokość, pierśnica, witalność;
  • Odnowienie naturalne: gatunek drzewa, wysokość, grubość, żywotność, uszkodzenia.

Szacunkowa liczba rekordów

64357

Kontakt do Autorów danych

dr inż. Dorota Grygoruk – Kierownika tematu oraz dr hab. Dorota Dobrowolska prof. nadzw.

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce – strona projektu

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Dr inż. Dorota Grygoruk

Translate »