Książki

Wśród wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa książek znajdują się serie nieperiodyczne: „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie”, „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Analizy i Raporty” oraz inne wydawnictwa okazjonalne.

Książki wydane w języku polskim

Książki wydane w języku angielskim

Translate »