Informacje prawne

Dostępność architektoniczna

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu, przy wejściu są dwa miejsca postojowe dla osób o utrudnionym poruszaniu. Cały obiekt jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się recepcja. Infrastruktura budynku nie jest oznaczona piktogramami dla osób niewidomych i słabo widzących. Budynek […]

Dostępność cyfrowa

Instytut Badawczy Leśnictwa zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wszystkich stron IBL Data publikacji strony internetowej: 30-11-2013 Data ostatniej dużej aktualizacji: 25-03-2021 Strona internetowa jest częściowo zgodna z […]

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym […]

RODO

Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione Instytutowi, jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090 Raszyn), dalej zwany Instytutem, kontakt pod nr. tel. 22 7150 300 lub email ibl@ibles.waw.pl Inspektor ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie dostępny jest pod adresem email iod@ibles.waw.pl Twoje dane osobowe przetwarzane […]

Translate »