Rada Naukowa

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Obecnie w skład RN IBL wchodzi 40 członków (19 z tytułem profesora, 18 ze stopniem doktora habilitowanego, 1 ze stopniem doktora, 2 z tytułem zawodowym magistra inżyniera).

Prof. dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ
z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. Bartłomiej BEDNARZ
z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Zbigniew BOROWSKI, prof. IBL
z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Bogdan BRZEZIECKI
z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr inż. Mariusz CIESIELSKI
z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Janusz CZEREPKO, prof. IBL
z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA
z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Wojciech GRODZKI
z Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy GUTOWSKI
z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży

Prof. dr hab. Dorota HILSZCZAŃSKA
z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Tomasz JAWORSKI, prof. IBL
z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Adam KALISZEWSKI, prof. IBL
z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Katarzyna KAŹMIERCZAK
z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. Marcin KLISZ
z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Jan KOWALCZYK, prof. IBL
z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,

Prof. dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI
z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Mgr inż. Janusz ŁOGOŻNY
z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie

Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY
z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław MAŁEK
z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew MIREK
em. prac. Instytutu Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk,

Prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI
z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz MOSKALIK
z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Marzena NIEMCZYK, prof. IBL
z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Janusz OLEJNIK
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK, prof. Uczelni
z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Tomasz OSZAKO
z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Aleksander RACHWALD, prof. IBL
z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Zbigniew SIEROTA
z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI
z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Iwona SKRZECZ
z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Prof. dr hab. Janusz SOWA
em. prac. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Lidia SUKOVATA, prof. IBL
z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Małgorzata SUŁKOWSKA, prof. IBL
z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ, prof. IBL
z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Mgr inż. Jan TABOR
z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

Dr hab. Paweł TYLEK, prof. URK
z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

W skład RN IBL, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., wchodzą również:

Dr hab. Piotr GOŁOS
Zastępca dyrektora IBL ds. ekonomicznych

Prof. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Zbigniew KARASZEWSKI
przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki

Prof.  dr hab. Krzysztof STEREŃCZAK
Zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych

Pliki do pobrania

Stałe komisje RN IBL

Translate »