Doradztwo i usługi

Witamy na stronie poświęconej usługom świadczonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Znajdują się tu przygotowane dla Państwa informacje dotyczące możliwości skorzystania z naszej oferty badawczej oraz możliwości wynajmu pomieszczeń. Prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy.

Środki ochrony roślin i produkty biobójcze do stosowania w leśnictwie w roku 2024

Wykaz środków ochrony roślin oraz środków biobójczych do stosowania w leśnictwie.
Opracowanie pod redakcją Iwony Skrzecz i Hanny Szmidli

Atraktanty do stosowania w leśnictwie w roku 2024

Wykaz atraktantów do stosowania w leśnictwie.
Opracowanie pod redakcją Iwony Skrzecz

Adiuwanty i hydrożele do stosowania w leśnictwie w roku 2024

Wykaz adiuwantów i hydrożeli do stosowania w leśnictwie.
Opracowanie Iwony Skrzecz

Oferta doradczo-usługowa Zakładu Ochrony Lasu

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Dendrolab IBL

Zakres analiz chemicznych

Opinie dotyczące nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Zalecenia gleboznawczo - nawożeniowe gleb plantacji i szkółek leśnych

Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów iglastych

Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych

Metodyka określenia kulminacji rójki barczatki sosnówki przy użyciu feromonu płciowego

Strategia postępowania przeciwko chrabąszczom

„Strategia postępowania hodowlano-ochronnego w ekosystemach leśnych zagrożonych przez chrabąszcza kasztanowca i majowego" została opracowana w ramach realizacji projektu rozwojowego finansowanego w latach 2010-2013 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy NR12-0096-10/2010).

Strategia zawiera zarówno działania krótkofalowe, ukierunkowane na bezpośrednie zmniejszenie szkód powodowanych przez pędraki (larwy) oraz imagines (postacie dorosłe) chrabąszczy, a także działania długofalowe, o charakterze profilaktycznym.

Poszczególne elementy strategii mogą być stosowane nie tylko w leśnictwie, ale także w sadownictwie, ogrodnictwie czy rolnictwie. Ze względu na przepisy prawne, nie można obecnie stosować metod opartych na wykorzystaniu rutyny (pkt 8 Strategii) i patogenicznego grzyba Beauveria brongniartii (pkt 10).

W razie pytań, prosimy o kontakt.
Kierownik projektu – dr hab. Lidia Sukovata

Ocena jakości nasion drzew i krzewów leśnych

Oferta doradczo-usługowa laboratorium geomatyki

  • Tworzenie dedykowanych algorytmów do analizy różnorodnych danych teledetekcyjnych i pomiarowych w środowisku przyrodniczym.
  • Opracowanie dedykowanych narzędzi informatycznych analizy danych geoprzestrzennych.
  • Przetworzenie danych teledetekcyjnych środowiska leśnego pozyskanych z różnego pułapu.
  • Tworzenie oprogramowania dedykowanego dla gospodarki leśnej i analiz przyrodniczych.
  • Tworzenie portali mapowych do wizualizacji danych przestrzennych.
Dr hab. Krzysztof Stereńczak  K.Sterenczak@ibles.waw.pl

Oferta badawcza

Instytut Badawczy Leśnictwa oferuje, w ramach prac naukowo-badawczych każdego z zakładów, szeroką ofertę działalności usługowej i doradczej. Zajmujemy się pracami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, sporządzaniem ekspertyz, waloryzacji przyrodniczych, analiz DNA materiałów roślinnych, monitorowaniem zagrożenia pożarowego, jak również działalnością biblioteczną. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Znajdź eksperta

Witamy na stronie poświęconej zagadnieniom z dziedziny leśnictwa oraz ochrony środowiska. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy pomoc naszych ekspertów z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzięki usłudze „znajdź eksperta” dajemy Państwu możliwość samodzielnego wyszukania eksperta oraz listy problemów badawczych, jakimi się zajmuje. Oczekujemy, iż nasza usługa pozwoli na szybkie i proste odnalezienie odpowiedzi na nurtujące Państwa […]

Prognozy

Wykonywane przez Instytut Badawczy Leśnictwa prognozy mają na celu ukazanie bieżących zagrożeń występujących w środowisku leśnym. Dzięki wysokiej jakości prognoz, przygotowywanych przez najlepszą kadrę naukową, spełniamy nasze cele, jakimi są troska o środowisko przyrodnicze oraz zachowanie bezpieczeństwa w lesie. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi coroczne prognozy dotyczące ochrony lasu, a w szczególności: prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu, […]

Nasi klienci

Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnia od wielu lat szerokiemu gronu odbiorców swoją ofertę usługowo-doradczą, głównie z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonywania planów ochronnych obszarów NATURA 2000, stosowania środków ochrony roślin, poradnictwa dotyczącego chorób drzew, nasion, sadzonek, oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Z tej oferty korzystają przede wszystkim osoby i firmy prywatne oraz urzędy miast […]

Translate »