Zimowa Szkoła Leśna

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

23 października 2023 r.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XIV Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.
Serdecznie zapraszamy!

6 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo!
6 listopada 2023 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej XIV Sesji. Rada zaproponowała około 30 referatów, w tym część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja pt. „Osiągnięcia leśnictwa polskiego w świetle rozwoju nauk leśnych" planowana jest w dniach 12-14 marca 2024 r.

ORGANIZATORZY
PATRONAT MEDIALNY
Translate »