Konferencje IBL

Aktualne konferecje

„EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych”

15-17 maja 2024 r., Sękocin Stary

XIV Sesja ZImowej Szkoły Leśnej

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

„Osiągnięcia leśnictwa polskiego w świetle rozwoju nauk leśnych”

Minione konferencje

Aktualne problemy ochrony lasu – 2023 r.

Konferencja „Las i woda”

18-20 kwietnia 2023 r., Lipowy Most, Borki,

XIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

14–16 marca 2023 r., Sękocin Stary

Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r.

Translate »