Oferta

Oferta badawcza oraz doradczo-usługowa Instytutu Badawczego Leśnictwa

Oferta badawcza

Instytut Badawczy Leśnictwa oferuje, w ramach prac naukowo-badawczych każdego z zakładów, szeroką ofertę działalności usługowej i doradczej. Zajmujemy się pracami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, sporządzaniem ekspertyz, waloryzacji przyrodniczych, analiz DNA materiałów roślinnych, monitorowaniem zagrożenia pożarowego, jak również działalnością biblioteczną. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Fundusze

  Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje m.in. projekty w ramach Funduszy Strukturalnych, w skład których wchodzą: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Fundusze m.in. strukturalne, krajowe (POIG, POIŚ) oraz zagraniczne wspierają badania naukowe, przeprowadzane w ramach licznych projektów realizowanych przez IBL.

 • Puszcza Białowieska Dziedzictwo Kulturowe

  „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” w polskiej części Puszczy Białowieskiej – badania w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Projekt realizujący założenia związane z koncepcją zintegrowanej ochrony i zarządzania dobrami kultury i środowiska na terenach leśnych, ukierunkowany jest na interdyscyplinarne podejście, integrujące m.in. specjalistów z […]

 • Współpraca

  Współpraca Instytutu Badawczego Leśnictwa realizowana jest z wieloma leśnymi instytucjami badawczymi w kraju i za granicą. Opiera się na realizacji projektów naukowych w ramach wymiany wiedzy, a także organizacji staży naukowych. W celu zapoznania się z głównymi Instytucjami współpracującymi z Instytutem Badawczym Leśnictwa zapraszamy na stronę PARTNERZY IBL. Instytut jest założycielem Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) […]

 • Problemy badawcze

  Prowadzone liczne badania naukowe wzbogacają posiadaną wiedzę oraz pozwalają udoskonalać metody badawcze. Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa sporządzają prognozy, ekspertyzy, analizy oraz inne prace dotyczące leśnictwa w skali krajowej i międzynarodowej. W Instytucie Badawczym Leśnictwa prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące: biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych, stanu zachowania […]

Doradztwo i usługi

Witamy na stronie poświęconej usługom świadczonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Znajdują się tu przygotowane dla Państwa informacje dotyczące możliwości skorzystania z naszej oferty badawczej oraz możliwości wynajmu pomieszczeń. Prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy. Środki ochrony roślin i produkty biobójcze do stosowania w leśnictwie w roku 2024 Wykaz środków ochrony roślin oraz środków biobójczych […]

 • Oferta badawcza

  Instytut Badawczy Leśnictwa oferuje, w ramach prac naukowo-badawczych każdego z zakładów, szeroką ofertę działalności usługowej i doradczej. Zajmujemy się pracami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, sporządzaniem ekspertyz, waloryzacji przyrodniczych, analiz DNA materiałów roślinnych, monitorowaniem zagrożenia pożarowego, jak również działalnością biblioteczną. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Znajdź eksperta

  Witamy na stronie poświęconej zagadnieniom z dziedziny leśnictwa oraz ochrony środowiska. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy pomoc naszych ekspertów z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzięki usłudze „znajdź eksperta” dajemy Państwu możliwość samodzielnego wyszukania eksperta oraz listy problemów badawczych, jakimi się zajmuje. Oczekujemy, iż nasza usługa pozwoli na szybkie i proste odnalezienie odpowiedzi na nurtujące Państwa […]

 • Prognozy

  Wykonywane przez Instytut Badawczy Leśnictwa prognozy mają na celu ukazanie bieżących zagrożeń występujących w środowisku leśnym. Dzięki wysokiej jakości prognoz, przygotowywanych przez najlepszą kadrę naukową, spełniamy nasze cele, jakimi są troska o środowisko przyrodnicze oraz zachowanie bezpieczeństwa w lesie. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi coroczne prognozy dotyczące ochrony lasu, a w szczególności: prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu, […]

 • Nasi klienci

  Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnia od wielu lat szerokiemu gronu odbiorców swoją ofertę usługowo-doradczą, głównie z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonywania planów ochronnych obszarów NATURA 2000, stosowania środków ochrony roślin, poradnictwa dotyczącego chorób drzew, nasion, sadzonek, oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Z tej oferty korzystają przede wszystkim osoby i firmy prywatne oraz urzędy miast […]

Translate »