Drzewa Mateczne

Baza

Drzewa Mateczne

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035", BLP-374.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Na bieżąco, w miarę uznawania nowych drzew matecznych (ok. 100 drzew rocznie).

Gromadzone dane (atrybuty)

 • data_pomiaru ;
 • punkt;
 • numer drzewa (wg rejestru IBL);
 • pierśnica (średnica na wys. 1,3 m) drzewa w cm;
 • rok uznania;
 • rok skreślenia drzewa z rejestru drzew;
 • status drzewa matecznego mogący przyjąć wartość: istnieje, skreślone, nr nie nadany, uznanie anulowano, skreślone w RejIBL, skreślone w RejLMP;
 • rodzaj uznanego drzewa, mogący przyjąć wartość: mateczne, DMzach, zachowawcze, pomnikowe, inne;
 • wiek drzewa;
 • wskaźnik jakości mogący przyjąć wartości: A+, A, a, -;
 • wskaźnik masy mogący przyjąć wartości: B+, B, b, -;
 • wysokość drzewa w metrach;
 • mikroregion nasienny;
 • nazwa RDLP, Nadl., Obrębu, Leśn., Oddziału, Pododdziału;
 • park Narodowy, Obwód, Leśnictwo, Oddział, Adres parkowy.

Szacunkowa liczba rekordów

105426

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Jana Matrasa,  Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Translate »