Drzewostany Zachowawcze w Parkach Narodowych

Baza

Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035", BLP-374.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Na bieżąco, w miarę uznawania nowych drzewostanów zachowawczych (ok. 10 rocznie).

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Numer DZPN w rejestrze IBL;
  • Rok uznania drzewostanu jako DZPN;
  • Udział poszczególnych gatunków w DZPN;
  • Powierzchnia DZPN w hektarach;
  • Wiek drzewostanu;
  • Wysokość n.p.m.;
  • rok zmiany;
  • Zmiana w powierzchni DZPN wyrażona w hektarach;
  • Typ zmiany w powierzchni DZPN mogący przyjąć wartość dodanie, usunięcie, zwiększenie lub zmniejszenie;
  • Park Narodowy, Obwód, Leśnictwo, Oddział, Adres.

Szacunkowa liczba rekordów

312

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać w Zakładzie Hodowlii Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Translate »