Gatunki inwazyjne

Baza

Gatunki inwazyjne

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Nie określono.

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Nazwa polska gatunku inwazyjnego;
  • Nazwa łacińska gatunku inwazyjnego;
  • Typ gatunku inwazyjnego;
  • Gromada dla gatunku inwazyjnego;
  • Rodzina dla gatunku inwazyjnego;
  • Zakres geograficzny;
  • Obszar wyjściowy / element geograficzny;
  • Okres, gatunki inwazyjne;
  • Data pojawienia się gatunku inwazyjnego na terenie Polski.

Szacunkowa liczba rekordów

305

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasza JabłońskiegoZakład Ochrony Lasu IBL.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

Tomasz Jabłoński

Translate »