Buk zwyczajny

Baza

Buk zwyczajny

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Niecyklicznie (po otrzymaniu wyników analiz laboratoryjnych).

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Typ markera genetycznego;
  • Cel badań;
  • Autor badań;
  • Pozycje literatury, w której opisano badania;
  • Nazwa badanej populacji;
  • Rodzaj badanego materiału;
  • Numer drzewa w ramach badanej populacji;
  • Data zbioru próbki genetycznej;
  • numer allela;
  • wartość dla allela.

Szacunkowa liczba rekordów

22959

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr Małgorzaty Sułkowskiej.

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr Małgorzata Sułkowska

Translate »