Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni

Baza

Owady – zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Chrabąszcze 1-roczne;
 • Chrabąszcze 2-letnie;
 • Chrabąszcze 3-letnie i starsze;
 • Chrabąszcze populacje różnowiekowe;
 • Chrabąszcze poczwarki imago;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: szkółki;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: odnowienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: zalesienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: plantacje;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: poprawki i dolesienia;
 • guniak-pędraki 1-roczne doskonałe;
 • guniak-pędraki 2-letnie;
 • guniak-pędraki populacje różnowiekowe;
 • Pozostałe pędraki – wałkarz lipczyk;
 • Pozostałe pędraki – jedwabek brunatny;
 • Pozostałe pędraki – ogrodnica niszczycielska;
 • Pozostałe pędraki – listnik zmiennobarwny;
 • rolnice i koziołkowce;
 • Pozostałe pędraki – listnik zmiennobarwny;
 • Nadleśnictwo, RDLP, Adres.

Szacunkowa liczba rekordów

156614

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasza JabłońskiegoZakład Ochrony Lasu.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński

Translate »