Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw

Baza

Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Okresowo, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Gromadzone dane (atrybuty)

 • określenie, czy dane leśnictwo będzie uwzględniane w obliczeniach (wyłączenie z obliczeń leśnictw szkółkarskich);
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Adres;
 • określenie, czy dane nadleśnictwo będzie uwzględniane w obliczeniach (wyłączenie z obliczeń nadleśnictw, dla których dane są niewiarygodne);
 • wartość wskaźnika dla wskaźników których typ danych to string;
 • wartość wskaźnika dla wskaźników których typ danych to  dane liczbowe;
 • czy dany wskaźnik jest aktywny;
 • Nazwa wskaźnika;
 • waga cechy potrzebna do wyliczania cech złożonych;
 • typ danych wartości cechy;
 • czy cecha dotyczy leśnictw, nadleśnictw czy jednych i drugich;
 • waga wskaźnika złożonego.

Szacunkowa liczba rekordów

23

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr hab Janusza KocelZakład Zarządzania Zasobami Leśnymi.

Źródło danych

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr hab. Janusz Kocel

Translate »