Wyłączone Drzewostany Nasienne

Baza

Wyłączone Drzewostany Nasienne

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Na bieżąco, w miarę uznawania nowych WDN-ów (ok. 15 rocznie)

Gromadzone dane (atrybuty)

Numer WDN w rejestrze IBL;
Status WDN mogący przyjąć wartość istnieje lub skreślony;
Rok uznania drzewostanu jako WDN;
Rok skreślenia WDN z rejestru IBL;
Udział poszczególnych gatunków w WDN;
Powierzchnia WDN w hektarach;
Mikroregion nasienny;
Adres leśny (nazwa RDLP, Nadl., Obrębu, Leśn., Oddziału, Pododdziału) otrzymany w danych do migracji;
Rok, w którym zaszła zmiana w powierzchni WDN;
Zmiana w powierzchni WDN wyrażona w hektarach;
Typ zmiany w powierzchni WDN mogący przyjąć wartość dodanie, usunięcie, zwiększenie lub zmniejszenie.

Szacunkowa liczba rekordów

1342

Kontakt do Autorów danych

Źródło danych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Translate »