Andrzej Stańda

Poznan University of Economics, Department of Theory of Organization and Managements
al. Niepodległości 10, 60-967 Poznan, Poland
phone (+48) 0 61 854 38 39
e-mail: andrzej.standa@ae.poznan.pl

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Brak powiązanych wpisów

Translate »