Arkadiusz Bruchwald

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Fax: +4822 715 38 37, e-mail: A.Bruchwald@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »