Jakub Borkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Fax +48 22 7150 408, e-mail boku@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Jak wyglądały lasy pierwotne Europy pod presją dużych roślinożerców?

What did European primeval forests under high herbivore pressure look like?

Autorzy: Borkowski J.

Translate »