Magdalena Mijal

Nadleśnictwo Wisła, ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
Tel. +48 33 8552426, e-mail: magdamijal@interia.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zbiorowiska leśne z cieszynianką wiosenną Hacquetia epipactis (Scop.) DC. na Pogórzu Cieszyńskim

Forest communities with Hacquetia epipactis (Scop.) DC. in the Cieszyńskie Foothills

Autorzy: Mijal M.

Translate »