Metoda oceny żywotności długookresowo przechowywanych nasion na podstawie obecności i aktywności a–amylazy

Autorzy

  • Paweł Przybylski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn;

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »