Nowy projekt pt. „Uprawa trufli jako innowacyjne przedsięwzięcie w agroleśnictwie”

Od połowy kwietnia 2024 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa realizowany jest projekt pt. „Uprawa trufli jako innowacyjne przedsięwzięcie w agroleśnictwie”, finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o tych cennych grzybach jakimi są trufle w celu ich ochrony.  Propagowanie wiedzy na temat  zakładanie upraw truflowych oraz ich prowadzenia pozwoli na czynną ochronę trufli oraz  ochronę  cennych i coraz rzadszych gatunków roślin, np. storczyków (buławnik – Cephalanthera spp.), kruszczyk (Epipactis spp.) czy obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), zajmujących tę samą niszę ekologiczną, jak również owadów, np. muchy olbrzymiej (Suillia gigantea). Szerzenie wiedzy na temat biologii tych grzybów, ich rozprzestrzeniania i roli, jaką pełnią w ekosystemie leśnym jest warunkiem koniecznym dla zachowania przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa, jakim są trufle.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do polskich rolników i ogrodników. Pierwszym etapem realizacji projektu (część badawcza) będzie przygotowanie dwóch kwestionariuszy ankiet w celu poznania stanu wiedzy, potrzeb i zainteresowania nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego modelu rolnictwa. Hodowcy trufli w Polsce i za granicą, zostaną zapytani o korzyści płynące z upraw trufli i problemy związane z zabiegami hodowlanymi i ochroną od szkodników owadzich oraz chorób występujących w uprawach trufli.

W drugim etapie przeprowadzone zostaną badania terenowe i laboratoryjne. Badany będzie wpływ różnych zabiegów uprawowych na stan mykoryz trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w trzech ogrodach truflowych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Ponadto w wymienionych ogrodach truflowych zostanie wykonana inwentaryzacja roślin miododajnych.

W trzecim etapie badań nastąpi opracowanie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz opracowanie uzyskanych wyników. Uzyskane wyniki zostaną upowszechnione w formie publikacji naukowej w uznanym, międzynarodowym czasopiśmie naukowym oraz publikacji popularno-naukowej dostępnej dla szerokiego grona odbiorców

W czwartym etapie zostanie położony nacisk na popularyzację wiedzy w formie seminariów/wykładów. Zostanie przygotowany cykl trzech wykładów tematycznych, mający na celu popularyzację kultury truflowej w Polsce, promowanie upraw agroleśnych z udziałem trufli letniej w naszym kraju oraz zaprezentowanie najnowszych wyników badań w tej dziedzinie, w tym etapowych wyników uzyskanych w niniejszym projekcie. Wykłady będą miały miejsce w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w ośrodkach kultury położonych w miejscach naturalnego występowania trufli letniej i jej upraw, tj. w województwach świętokrzyskim i lubelskim, w okolicy Pińczowa i Chełma. Taka inicjatywa ma na celu dostęp do wiedzy o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach uprawowych, łączących gospodarkę rolniczą i leśną, dla szerokiego grona lokalnych społeczności.. Wyniki badań będą również prezentowane na konferencji międzynarodowej dedykowanej zagadnieniom mykologicznym.

Wykonawcy projektu:

Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska (Zakład Ekologii Lasu)
Dr inż. Radosław Gawryś (Zakład Ekologii Lasu)
Dr Aleksandra Rosa-Gruszecka (Zakład Ekologii Lasu)
Dr inż. Michał Wróbel (Zakład Ekologii Lasu)

             

Translate »