Projekt „Drapieżne pogranicze – transgraniczna współpraca na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji” rusza we wrześniu bieżącego roku

We wrześniu bieżącego roku rusza projekt „Drapieżne pogranicze – transgraniczna współpraca na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji” z Instytutem Badawczym Leśnictwa w roli beneficjenta.

Projekt zakłada transgraniczną współpracę na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji. W projekcie współfinansowanym przez program Interreg Polska-Słowacja udział bierze 17 polskich oraz 2 słowackich partnerów.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzona zostanie analiza istniejących już danych o stanie i rozmieszczeniu trzech gatunków, na podstawie której zostaną opracowane wytyczne do monitoringu dużych drapieżników. W efekcie określona zostanie jednolita metodologia zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz stworzony zostanie plan monitoringu dużych drapieżników.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w terenie (w tym genetycznego i wizyjnego) oraz budowa systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, która zostanie zasilona danymi z przeprowadzonych badań terenowych oraz innych dostępnych źródeł. O unikatowości tego elementu projektu świadczy zastosowanie innowacyjnych technik monitoringu wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Część badawczą projektu uzupełniają działania edukacyjne, rozwijające świadomość ekologiczną społeczności lokalnych, turystów i organizacji pogranicza w zakresie potrzeby ochrony gatunków objętych projektem. Koegzystencja ludzi i dużych drapieżników, zwłaszcza wilków, nie zawsze bywa bezkonfliktowa, edukacja stanowi zatem istotny element tego typu inicjatyw i ma na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla gatunków objętych ochroną.

Głównym celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej PL-SK w zarządzaniu populacją dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia, zapewniającej długoterminowe utrzymanie oraz ochronę stanu populacji gatunków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Instytut odpowiedzialny będzie za opracowanie systemu informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych dot. dużych drapieżników.

Partnerzy:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,
Nadleśnictwo Stary Sącz,
Nadleśnictwo Nawojowa,
Nadleśnictwo Piwniczna,
Nadleśnictwo Krościenko,
Nadleśnictwo Myślenice,
Nadleśnictwo Gorlice,
Nadleśnictwo Łosie,
Nadleśnictwo Limanowa,
Nadleśnictwo Nowy Targ,
Instytut Badawczy Leśnictwa,
Babiogórski Park Narodowy,
Gorczański Park Narodowy,
Tatrzański Park Narodowy,
Pieniński Park Narodowy,
Magurski Park Narodowy,
Administracja Pienińskiego Parku Narodowego (Słowacja),
Administracja Tatrzańskiego Parku Narodowego (Słowacja),
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które pełnić będzie rolę partnera wiodącego.

Wykonawcy projektu IBL:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak (Zakład Geomatyki)
Dr inż. Bartłomiej Kraszewski (Zakład Geomatyki)
Dr hab. Zbigniew Borowski, prof. IBL (Zakład Ekologii Lasu)

Translate »