Ruszył projekt „Współpraca międzynarodowa w zakresie opartych na naturze rozwiązań w celu odbudowy zdegradowanych lasów w Europie Środkowej”

Założeniem współpracy międzynarodowej w zakresie opartych na naturze rozwiązań w celu odbudowy zdegradowanych lasów w Europie Środkowej (Transnational Cooperation on nature-based solutions for restoring degraded forests of Central Europe) jest ułatwienie odbudowy zdegradowanych ekosystemów leśnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Celem projektu jest ułatwienie odbudowy zdegradowanych ekosystemów leśnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: (1) opracowanie ponadnarodowych strategii i zidentyfikowanie obszarów priorytetowych dla odnowienia lasów, (2) przetestowanie zaprojektowanych działań w sześciu wspólnie wybranych tzw. obiektach pilotażowych, (3) stworzenie zintegrowanych map kluczowych czynników kształtujących obecnie lasy regionu oraz (4) sformułowanie wniosków wyciągniętych z działań pilotażowych. Jednym z efektów będzie opracowanie internetowego systemu wspomagania decyzji (DSS). 

Ten innowacyjny system zapewni jednostkom administrującym lasami, służbom ochrony przyrody, planistom krajobrazu, obywatelom i decydentom łatwy dostęp do optymalnych dla danego miejsca NBS w zakresie odbudowy lasów. W ramach projektu planowane jest również innowacyjne studium zakresu finansowania działań w zakresie rekultywacji za pomocą instrumentów ekonomicznych, takich jak rynek emisji dwutlenku węgla. 

RE-ENFORCE zapewni partycypacyjne podejmowanie decyzji i długoterminową wizję odbudowy zdegradowanych lasów poprzez rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej, testowanie NBS w działaniach pilotażowych oraz ułatwianie długoterminowej współpracy międzynarodowej między partnerami i nie tylko. Powyższe działania będą realizowane przy współpracy z lokalnymi beneficjentami projektu (partnerzy stowarzyszeni), podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie i administrowanie ekosystemami leśnymi.

Wykonawcy projektu:

Dr hab. Marcin Klisz (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)
Dr hab. Jan Kowalczyk (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)
Dr inż. Wojciech Gil (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)
Dr inż. Tadeusz Zachara (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)
Dr inż. Ewa Zin (Zakład Lasów Naturalnych)

Translate »