Buk

Baza

Buk

Zmienność gatunków lasotwórczych na granicy ich naturalnego występowania w Polsce w świetle prawdopodobnych zmian klimatycznych oraz konsekwencje tych zmian dla gospodarki leśnej (etap I - buk zwyczajny Fagus sylvatica L.), BLP-266.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

w ramach projektów kontynuowanych raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

Rodzaj metodyki badań mogący przyjąć wartość prostokąty lub koła;
RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
Numer powierzchni badawczej;
Azymut dla drzewa pomiarowego;
Odległość od drzewa pomiarowego w metrach;
Zwarcie;
Wariant;
Promień wyrażony w metrach, mogący przyjąć wartość 1 – 1,78 m, 2 – 5,64 m lub 3 – 8,92 m;
Faza wzrostu mogąca przyjąć wartość nalot, podrost, drzewostan młody lub drzewostan dojrzały;
Rodzaj pokrycia mogący przyjąć wartość mchy, nalot, zioła, siewki, podszyt, paprocie, ścioła, podrost lub odnow;
Udział procentowy pokrycia;
Pochylenie drzewa;
Przyrost wysokości;
Rodzaj uszkodzenia mogący przyjąć wartości: 0 – bez uszkodzeń, 1 – uszkodzenie pędu głównego (w tym roku – mróz, zgryzanie), 2 – wielokrotne zgryzanie przez zwierzynę, 3 – rakowate narośla na pniu, 4 – uszkodzenia mechaniczne, 5 – uszkodzenia powodowane przez gryzonie, 6 – uszkodzenia powodowane przez owady lub 7 – uszkodzenia powodowane przez grzyby;
Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 – bardzo żywotne, 2 – normalnie żywotne, 3 – osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 – martwe;
Wiek drzewa;
Pędy górne;
Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 – bardzo żywotne, 2 – normalnie żywotne, 3 – osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 – martwe;
Uszkodzenia;
Wiek drzewa;
Witalność mogąca przyjąć wartość 0 – drzewo witalne, 1- drzewo osłabione, 2 – drzewo uszkodzone lub 3 – drzewo silnie uszkodzone (obumierające);
Defoliacja;
Długość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
Szerokość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
Wysokość osadzenia korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
Numer luki;
Kategoria luki mogąca przyjąć wartości 1 – małe, 2 – średnie lub 3 – duże;
Powierzchnia maksymalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
Powierzchnia minimalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
Numer koła w luce.

Szacunkowa liczba rekordów

22986

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr hab. Doroty DobrowolskiejZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr hab.Dorota Dobrowolska

Translate »